Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

DZIŚ O 17.00 WERNISAŻ WYSTAWY "RE-FORMA 2023"

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wernisaż ogólnopolskiej wystawy re-FORMA 2023, w której udział bierze Maria Drozd - pracowniczka Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby. Otwarcie wystawy odbędzie się 12.05.2023 o godz. 17.00 w holu budynku Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta przy ul. Traugutta 19-21 we Wrocławiu.

Tegoroczny temat wystawy to: Innowacyjność w architekturze wnętrz edukacyjnych. Wystawa re-FORMA 2023 prezentuje szeroką gamę idei projektowych, działań badawczych i koncepcyjnych, mogących zmodernizować pojęcie przestrzeni o przeznaczeniu edukacyjnym, poznawczym lub informacyjnym.

Tempo zmian cywilizacyjnych wymusza nowe podejście do form nauczania oraz idących za nimi nowych potrzeb użytkowych i estetycznych we wnętrzach, w których te aktywności są realizowane. Wszechobecność mediów elektronicznych zmienia sposób percepcji młodzieży, kontaktu nauczyciela z uczniem, formy magazynowania informacji oraz pozyskiwania wiedzy. Liberalizacja szkolnictwa oraz alternatywne do tradycyjnych metody nauczania, proponują mniej sformalizowane zasady podziałów grup kursowych oraz swobodne układy architektoniczno-meblowe, zrywające ze schematem odseparowanych pomieszczeń klas. Symptomatyczne dla współczesności  jest również poszukiwanie atrakcyjnych form przekazywania wiedzy, organizowanie wystaw edukacyjnych, używanie mediów społecznościowych, wirtualnej rzeczywistości czy urządzeń mobilnych dla szerszego spektrum przekazu. Wszystkie te czynniki odciskają piętno na strukturze utylitarnej i estetycznej wnętrz edukacyjnych, a w dalszej perspektywie na architektoniczno-funkcjonalnej kompozycji całych budynków.

Więcej informacji na stronie: www.reFORMA.com.pl

pozostałe wiadomości