Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"PUNKT WIDZENIA". WYSTAWA PLAKATU ZAANGAŻOWANEGO

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy 15 maja 2023 r. na godz. 19.00 na wernisaż wystawy "Punkt widzenia". Wystawa plakatu zaangażowanego będzie prezentowana w Galerii Dworzec Zachodni, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa, ul. Gagarina 37a, 87-100 Toruń.

Autorzy wystawy: Joanna Frydrychowicz-Janiak, Piotr Florianowicz, Paweł Gojowy, Lech Mazurek, Witold Michorzewski, Nikodem Pręgowski, Mirosław Rymar, Krzysztof Skrzypczyk, Sebastian Smit, Jakub Sobczak.

Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze projekty plakatów, komentujące aktualne wydarzenia związane m. in. z ekologią, zjawiskami społecznymi czy wirtualnym światem cyberprzestrzeni pełnej nie do końca sprawdzonych i weryfikowalnych doniesień medialnych. Prezentowane są różnorodne opinie - tytułowe punkty widzenia - w formie syntetycznego komentarza wizualnego, jakim jest plakat.

Wystawa jest kontynuacją cyklu prezentacji twórczości projektantów związanych z Katedrą Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - jego pracowników, lecz także absolwentów i zaprzyjaźnionych twórców stale współpracujących z Katedrą w ramach wymiany pomiędzy uczelniami artystycznymi w Polsce. Punktem łączącym projekty uczestników wystawy jest fakt, że medium plakatu traktują oni jako poligon doświadczalny, na którym sprawdzają jego stylistyczną i literacką pojemność, starają się znaleźć odpowiedź na pytanie o jego znaczenie w komunikacji wizualnej oraz o jego przeobrażenia, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie przyjął w ciągu ostatnich lat.

Wystawa towarzyszy 24. Majowemu Buumowi Poetyckiemu. http://buumpoetycki.umk.pl/

pozostałe wiadomości