Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

26.04 WYSTAWA "DALEJ W DRODZE - PRZYSTANEK TORUŃ" B. SOSNOWSKIEJ BAŁDYGI I S. BAŁDYGI

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wystawę "Dalej w drodze - przystanek Toruń / Barbara Sosnowska Bałdyga i Stanisław Bałdyga - Grafika". Otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższą środę 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00 w Galerii Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, Sienkiewicza 30/32.

Wystawa ma charakter rocznicowy, związana jest bowiem z 50-leciem pracy twórczej artystów. Toruńska wystawa w Galerii Katedry Grafiki WSZP UMK to kolejna odsłona jubileuszu tego graficznego tandemu. Pokazane zostanie szerokie spektrum twórczości obojga artystów. Od początku lat 70. stanowili oni generację grafików, która współtworzyła lubelskie środowisko artystyczne, a ich działania na polu grafiki artystycznej - nowoczesne myślenie o formie, tradycja doskonałego warsztatu i wyczulenie na wysoką jakość dzieła wpłynęły na pozycję lubelskiej grafiki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

BARBARA SOSNOWSKA BAŁDYGA. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach 1965-1970. Po dyplomie z grafiki artystycznej obronionym w 1970 r. w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i Ryszarda Krzywki osiadła na stałe w Lublinie. Grafiki komputerowe Barbary Sosnowskiej-Bałdygi charakteryzuje techniczna maestria oraz syntetyczny skrót znaczeniowy o podtekstach filozoficznych. Wykorzystując możliwości komputera artystka moduluje i zmiękcza formę przy pomocy subtelnych gradacji światłocienia. Prace graficzne Barbary Sosnowskiej-Bałdygi nie zawierają konkretnych treści ani też naturalnych odniesień do bliskiej człowiekowi realności. Ta specyficznie wyrażona skrótowym znakiem plastycznym „opowieść” zawarta jest w ontologicznej konstrukcji elementarnego rozróżnienia kształtu i przestrzeni przy pomocy światła, będącego, samo w sobie, tajemnicą oraz zjawiskowym sygnałem pozamaterialnej rzeczywistości.

STANISŁAW BAŁDYGA. Absolwent toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki. Opuścił uczelnię w 1970 r. po uzyskaniu dyplomu w samodzielnej pracy twórczej znalazł swoje miejsce w linorycie, wypracowując swój własny rozpoznawalny styl. Bardzo trudno jest dziś kroczyć własną drogą w sztuce i tworzyć w niej coś nowego bez popadania w skrajność w wyścigu nowości. Trzeba na to posiadać własną wizję świata, dostatecznie silną, by mogła stać się motorem twórczości. Stanisław Bałdyga taką wizję ukształtował w sobie i odnalazł drogę plastyczną artykulacji tej wizji. I choć pozornie można by prędzej tę wizję określić jako metafizykę przestrzeni, to jednak w istocie jest to metafizyka Ziemi, rozumianej przede wszystkim jako planety, której powierzchnia - a niekiedy i bryła - stają się inspiracją dla tworzenia owej własnej wizji zjawisk świata. W tym dojrzeniu, czy może raczej skupieniu się na strukturach powierzchni Stanisław Bałdyga staje się niekiedy bliski współczesnym młodym artystom, dla których sama ziemia, grunt i to co go pokrywa, stają się materią, w której operują.

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/5BYAlwZcl

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.