Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PROJEKTY PIOTRA FLORIANOWICZA Z MINISTERIALNYM DOFINANSOWANIEM

Zdjęcie ilustracyjne
Szablon z warsztatu "Zielono mi_Toruń" realizowanego podczas poprzedniej edycji projektu "Sztuka natury, natura sztuki" przez Piotra Florianowicza; źródło zdjęcia: https://naturasztuki.blogspot.com/

Dwa ogólnopolskie projekty artystyczno-kulturalne autorstwa dr. Piotra Florianowicza - "Sztuka natury, natura sztuki vol. 3" oraz "słowoTWORY" otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury! Gratulujemy!

Projekty są realizowane z ramienia Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych jest partnerem obu programów, a ich koordynatorem - autor dr Piotr Florianowicz z Katedry Projektowania Graficznego.
 
Projekt "Sztuka natury, natura sztuki vol. 3" znalazł się w pierwszej 30. spośród 1300 wniosków i po raz kolejny otrzymał grant z budżetu programu Edukacja Kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany jest szereg inicjatyw: wystawy, warsztaty, spotkania z artystami, escape room, konkursy, publikacje, działania w przestrzeni. Realizacje odbywać się będą w kilku miejscach w Polsce, m. in. w Toruniu, Lublinie, Katowicach, Szczecinie, Krośnie, Poznaniu, ale także w małych miastach i wsiach z całej Polski. Głównym celem działań jest dotarcie do miejsc z ograniczonym dostępem do kultury. Powstanie ogólnopolska sieć współpracy między artystami, animatorami kultury i edukatorami. Więcej o poprzednich edycjach projektu "Sztuka natury, natura sztuki": https://naturasztuki.blogspot.com/.
 
Dokumentacja warsztatów z  poprzedniej edycji projektu "Sztuka natury, natura sztuki"; źródło zdjęć: https://naturasztuki.blogspot.com/
 
Projekt słowoTWORY zdobył wysokie, bo 3 miejsce w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023″ i otrzymał grant Narodowego Centrum Kultury. Projekt zakłada przeprowadzenie bloku interdyscyplinarnych warsztatów językowo-plastycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. W projekcie podstawową rolę odgrywa polszczyzna, język, słowo, poprawność zapisu, polska literatura współczesna i dawna, szczególnie fraszki, lepieje, limeryki jako formy gatunkowe, w których ważna jest precyzja słowa i zachowanie obowiązujących norm literackich, a także związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Warsztaty zainspirowane słowotwórstwem, frazeologią oraz ortografią polską poszukują korelacji polszczyzny ze sztukami wizualnymi. Badanie słów, związków frazeologicznych, tworzenie fraszek, limeryków, haiku stanie się swego rodzaju narzędziem do wykonania oryginalnych utworów w formie eksperymentów językowych oraz prac interdyscyplinarnych łączących polszczyznę (słowo, poprawny zapis), język z nietypowymi działaniami wizualnymi. W ramach zadania powstaną oryginalne realizacje literackie, pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (dyktanda graficzne, mandale ortograficzne) oraz intermedialne interpretacje wizualne. Zwrócimy uwagę na znaczenie i piękno języka polskiego, jego bogactwo i poprawność, traktując go jako bezcenną wartość naszego komunikowania, porozumiewania się oraz tworzenia.
 

pozostałe wiadomości