Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"CIAŁORYTY" MARTYNY RZEPECKIEJ NA WYSTAWIE W POZNANIU

Zdjęcie ilustracyjne
Projekt plakatu do wystawy: Marianna Czwojdrak

Do 21 kwietnia 2023 r. w Galerii Pyramida w Poznaniu (ul. Garbary 64) trwa wystawa Martyny Rzepeckiej "ciałoryty", będącej zbiorem grafik i działań graficznych poświęconych i osadzonych w ciele –– materii, która dla artystki jest źródłem inspiracji i zaskakującej zmysłowości, zmieniającej się wraz z doświadczaniem i praktyką artystyczną. Zapraszamy!

Wprowadzenie do poszukiwań twórczych stanowiły syntetyczne interpretacje ludzkiego ciała –– poprzez obserwację kształtów, zmysłowości i fizjonomii, artystka bada jego plastyczność, a niekiedy dokonuje rytualnego obcowania z własnym ciałem w procesie twórczym. Stosuje w tym celu działania warsztatowe, takie jak rysunek, fotografia i obserwacja na drodze do stworzenia szkicu bezpośrednio na matrycy. Jednocześnie od początku dokonuje fragmentaryzacji ciała, podejmuje z nim dialog w celu odrzucenia dosłowności na rzecz metafory, aby zbudować napięcie związane z odczytywaniem grafiki. Obecnie rytuał bycia z ciałem (też graficznym), stał się kluczowym elementem dla Rzepeckiej. Proces graficzny – fizycznie opracowywanie, dosłownie rycie w matrycy graficznej, jest dla niej w tym momencie najważniejszym elementem twórczości, w którym to skupia się na byciu i trwaniu w procesie. Jest to moment jej bezpośredniego kontaktu z „graficzną skórą”, jak nazywa matrycę. Wraz z doświadczeniem pojawiły się wnioski z ograniczeń tradycyjnej odbitki, którą artystka zastępuje lub uzupełnia o elementy towarzyszące procesowi: odpadami i resztkami z matryc, czy odbiciami i odciskami jej ciała. Zamrażając proces graficzny na etapie cięcia matrycy i pozwalając jej wybrzmieć w swojej niezależnej i czystej formie, Martyna Rzepecka przypomina o istocie –– matrycy, jako centrum procesu graficznego.

Martyna Rzepecka, artystka wizualna, urodzona w Poznaniu (1989 r.). Swoją sztukę ukierunkowuje na ciało: jako formę i narzędzie twórcze oraz temat, który przetwarza i fragmentaryzuje Tworzy w tradycyjnych technikach graficznych, rozbudowując je o obiekt i instalację. Interesuje ją kontekst matrycy-materii, jako niezależnej formy artystycznej oraz granica poznania dzieła i jego sensualna, haptyczna przestrzeń odbioru. Oddaje się pasji rycia w linorycie. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora sztuk plastycznych, na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Martyna Rzepecka brała udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz indywidualnych, zarówno na szczeblu narodowym, jak i międzynarodowym m.in. w Anglii, w Norwegii, Chinach, Japonii. Laureatka konkursów i stypendiów artystycznych. Jej prace znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą, m. in. w Tama Art University Museum w Tokio. Obecnie adiunktka w Katedrze Rysunku, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruń oraz wykładowczyni na kierunku Grafika w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Z zamiłowania trenuje fechtunek.

pozostałe wiadomości