Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

DWOJE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZE STYPENDIAMI MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Szymon Zdziebło, źródło zdjęcia: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe

Wręczone zostały stypendia marszałka województwa w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury. Uhonorowanych zostało 15 kujawsko-pomorskich twórców, wśród których znaleźli się pracownicy Wydziału: dr hab. Adam Adamski, prof. UMK oraz dr Anna Zaręba. Serdecznie gratulujemy!

Anna Zaręba realizować będzie projekt opieki nad zabytkami. W ramach stypendium podniesie kompetencje zawodowe dzięki podjęciu studiów w zakresie problematyki mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz podzieli się zdobytą wiedzą i zgromadzonymi doświadczeniami z szerszą publiką poprzez organizację wydarzeń edukacyjno-kulturowych, w tym wystawy rzeźbiarskiej, pogłębiających świadomość ekologiczną i uwrażliwiających na piękno najbliższego otoczenia i jego zagrożony degradacją  potencjał. Obserwacja pogłębiającego się chaosu urbanistycznego, zaniedbania zabytkowych budynków, nieudanych modernizacji, powszechnej betonozy i styropianizacji oraz degradacji terenów zielonych nasuwa bowiem smutną konstatację o bezrefleksyjności i braku wiedzy u osób odpowiedzialnych za sferę projektową w procesach modernizacji i adaptacji miasta i architektury do współczesnych potrzeb, zwłaszcza w kontekście kryzysu klimatycznego i energetycznego oraz nowych, bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych. Otaczająca rzeczywistość wymusza zmianę sposobu myślenia zarówno o urbanistyce, jak i adaptacji obiektów zabytkowych.

 Anna Zaręba

Adam Adamski stypendium otrzymał na projekt "Sztuka Natury. Przystanek Dolina", w ramach którego będzie fotograficznie podpatrywał zwierzęce migracje w Bagiennej Dolinie Drwęcy, podczas wszystkich pór roku. Wędrówki zwierząt to spektakle, które odbywają się na planecie cyklicznie. Zarówno te krótkie - w poszukiwaniu partnera lub pokarmu, jak i te dłuższe, trwające tygodniami i liczone w tysiącach kilometrów wyprawy. Główną osią wszelkich wypraw zwierzęcych są doliny rzek. Fotograf, z dużą precyzją, do kliku dni, potrafi przewidzieć, kiedy w „Dolinie” pojawią się goście tacy jak gęsi białolice czy zbożowe. Wie, kiedy spodziewać się przylatującego z Indii dudka, który zagości tutaj na dłużej wychowując swoje potomstwo w starej, spróchniałej wierzbie rosnącej nad brzegiem Drwęcy. Zaprasza nas na fotograficzną opowieść o bliskim jego serca miejscu, w podróż poprzez pory roku.

Adam Adamski podczas gali stypendystów marszałka województwa w dziedzinie kultury (fot. Szymon Zdziebło, źródło zdjęcia: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe)

Gala wręczenia nagród odbyła się 5 kwietnia 2023 r. w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia. Więcej informacji: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/40144-marszalkowskie-stypendia-w-dziedzinie-kultury#.

pozostałe wiadomości