Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

UNIKATOWE BADANIA PIERWSZEGO WYDANIA "DE REVOLUTIONIBUS..." KOPERNIKA

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Sztuk Pięknych UMK rozpoczął projekt inaugurujący współpracę naszego Uniwersytetu i Uniwersytetu Św. Tomasza w Manili na Filipanach, ze wsparciem Ambasady Polskiej w Manili. Celem projektu jest badanie techniki wykonania oraz określenie stanu zachowania pierwszego wydania książki Mikołaja Kopernika „De Revolutionibus Orbium Coelestium”. 

W dniach 21.02-3.03.2023 odbył się wyjazd naukowy do Manili na Filipinach pracowników Wydziału Sztuk Pięknych: dr. hab. Mirosława Wachowiaka, prof. UMK, dr Jolanty Czuczko oraz mgr Karoliny Komsta-Sławińskiej. W imieniu Władz Rektorskich podpisano List intencyjny o współpracy z Uniwersytetem Św. Tomasza w Manili. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez przedstawicieli Ambasady Polskiej w Manili, w osobie Jarosława Szczepankiewicza, Chargé d’ affaires, Anny Krzak-Danel, Minister Counselor oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Orlen. 

Projekt wpisuje się w 550 rocznicę narodzin toruńskiego astronoma. Na świecie zachowało się blisko 280 woluminów pierwszego wydania dzieła Kopernika „O obrotach…”. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami, m.in. oprawą i nawarstwieniami historycznymi, w tym znakami proweniencyjnymi. Wyjątkowość egzemplarza manilskiego przejawia się tym, że należy do zbiorów Uniwersytetu Św. Tomasza nieprzerwanie od ponad 400 lat. Funkcjonuje więc w kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej (Miguel de Benavides Library) niemal od początku istnienia uczelni.

Ciekawy jest fakt, iż druk „De Revolutionibus…” włączony został do księgozbioru uniwersytetu katolickiego (Pontyfikalny Królewski Uniwersytet Św. Tomasza) w czasie gdy w Europie figurował w indeksie ksiąg zakazanych. Jak wskazują dopiski marginalne, książkę traktowano jako użyteczne źródło informacji przydatnych nawigacji morskiej. Z tego powodu dzieło Kopernika, mimo funkcjonujących ograniczeń, było nadal użytkowane przez hiszpańskich żeglarzy.

Tą drogą do Manili trafiło pierwotnie więcej egzemplarzy, ale w dniu dzisiejszym jest to jedyny przykład pierwszego wydania druku „De Revolutionibus” na Filipinach i jedno z 7 na terenie Azji. Książka nie była do tej pory przedmiotem badań w zakresie problematyki konserwatorskiej.

Projekt realizowany jest wspólnie z pracownikami Biblioteki Miguel de Benavides (Heritage Section of the Miguel de Benavides Library) i Centrum Badań (Analytical Service Lab).  Pozwala zaobserwować zabytki dziedzictwa europejskiego, które od setek lat przechowywane są w trudnych warunkach tropikalnych, co ma istotny wpływ na ich stan zachowania. Analiza kondycji manilskiego egzemplarza Kopernika będzie stanowiła bazę do kolejnego planowanego etapu, czyli działań konserwacji-restauracji cennego starego druku. 

Wyjazdowi towarzyszyła również prezentacja Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK oraz wykład plenarny dr. hab. Mirosława Wachowiaka, prof. UMK poświęcony badaniom konserwatorsko-technologicznym malarstwa sztalugowego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.