Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"PRZEWRÓT" - WYSTAWA ZBIOROWA W WOZOWNI

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Galeria Sztuki Wozownia zapraszają na wystawę zbiorową "Przewrót", podczas której twórcy, w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznicę pierwszego wydania jego opus magnum – O obrotach sfer niebieskich, zapraszają widzów do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak mógłby wyglądać „drugi przewrót kopernikański”. Wernisaż wystawy odbędzie się 24.03.2023 r. o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Wozownia.

Wystawa trwa: 24.03–02.05.2023
Zespół kuratorski: Niemiejsce w składzie: Elżbieta Jabłońska, Maciej Kwietnicki, Tomasz Wlaźlak
Koordynacja: Joanna Gwiazda
 
Wystawa przygotowana w ramach współpracy Galerii Sztuki Wozownia z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK.
ARTYSTKI/ARTYŚCI:
Katarzyna Adaszewska, Ewa Bińczyk, Agnieszka Brzeżańska & Ewa Ciepielewska, Joanna Chołaścińska, Małgorzata Gurowska, Barbara Kaczorowska, Lila Kalinowska & Paweł Korbus & Jadwiga Sawicka (Centrum światów jest tutaj), Anna Kola, Piotr C. Kowalski, Maciej Kwietnicki, Diana Lelonek, Katarzyna Łyszkowska, Alicja Majewska, Tomasz Markiewka, Krzysztof Mazur, Martyna Miller, Arek Pasożyt, Wiesław Smużny, Aleksandra Sojak-Borodo & Katarzyna Skrobała & Grupa jajego, Marian Stępak, Mikołaj Szpaczyński, Alina Śmietana, Teatr Węgajty, Wiola Ujazdowska, W788, Maciej Wierzbicki, Tomasz Wlaźlak, Wyrąb Lasu, Anna Wysocka, Liliana Zeic, Zielone Wrzosy.
 
Dzieło Mikołaja Kopernika – De revolutionibus orbium coelestium – opisujące heliocentryczną teorię budowy Układu Słonecznego, doprowadziło do wielkiej zmiany światopoglądowej i obyczajowej. Jego przyjęcie niosło za sobą na tyle znaczące skutki zarówno polityczne, religijne, naukowe, jak i filozoficzne, że okrzyknięte zostało mianem przewrotu. Przewrót Kopernikański, stanowiąc całkowitą rewolucję w myśleniu, stał się istotnym punktem zwrotnym w historii i do dzisiaj jest wymieniany jednym tchem wraz z wartościami, jakie niesie człowiek witruwiański Leonarda da Vinci, jako jedno z największych osiągnięć myśli odrodzeniowej, a zasada kopernikańska wciąż stanowi integralną część metodologii nauki. 480 lat później, w dobie postępującego kryzysu klimatycznego, szóstego wielkiego wymierania powodującego drastyczny spadek bioróżnorodności, wzorzec człowieka witruwiańskiego obnażył swe słabości. Tym samym wygenerował potrzebę nowej, postantropocentrycznej rewolucji światopoglądowej, prowadzącej do przewrotu w myśleniu nie mniejszego niż ten, który spowodowała teoria Mikołaja Kopernika. W przeciwieństwie do teorii heliocentrycznej, nie chodzi jednak o to, by rekonstruować hierarchię, a w miejsce człowieka witruwiańskiego wyznaczyć nowe centrum – rzecz w tym, by przedefiniować rzeczywistość, oddać nieludzkim bytom podmiotowość, stając się jednocześnie częścią sieci witalnych współzależności. Aby mogło to się wydarzyć, konieczne jest wypracowanie nowej utopii, dzięki której bycie w świecie będzie znacznie bardziej zharmonizowane.
 

pozostałe wiadomości