Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NAGRODA MINISTRA NAUKI I EDUKACJI DLA KATARZYNY POLAK

Zdjęcie ilustracyjne
Na zdjęciu: Katarzyna Polak wraz ze statuetką nagrody Ministra Nauki i Edukacji, fot. Wojciech Polak

Podczas II części Inauguracji Kongresu Kopernikańskiego, odbywającej się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, w dniu 19.02.2023 wręczone zostały nagrody Ministra Nauki i Edukacji prof. Przemysława Czarnka. Jedną z nich, "za całokształt dorobku" otrzymała Katarzyna Polak, pracowniczka naukowa i dydaktyczna Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gratulujemy!

Katarzyna Polak należy do grona najwybitniejszych konserwatorów zabytków w Polsce. Liczba jej realizacji konserwatorskich przekracza dwieście obiektów, wśród których są gotyckie katedry (cztery), liczne kościoły, zamki, pałace, mury obronne, pomniki, epitafia itp. Prowadziła także rozliczne prace badawcze i dokumentacyjne.

Do jej najbardziej znaczących realizacji należą prace konserwatorskie i restauratorskie: elewacji katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie i zabudowań poklasztornych zakonu cystersów; elewacji konkatedry pw. św. Jakuba w Olsztynie; elewacji i wnętrz skarbca, kaplicy św. Jerzego, kruchty biskupiej archikatedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku; części murów obronnych wzgórza katedralnego we Fromborku; elewacji zachodniej i południowej oraz wielu gotyckich i renesansowych detali wystroju wnętrz ratusza we Wrocławiu; elewacji i piwnic w skrzydle północnym zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim; fragmentów elewacji zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie; elewacji i wnętrz gmachu Collegium Marianum w Pelplinie; licznych gotyckich kościołów parafialnych w Diecezji Toruńskiej i Archidiecezji Warmińskiej; ceramicznych elewacji modernistycznego domu towarowego "Renoma" we Wrocławiu; nadzór nad konserwacją elewacji katedry we Wrocławiu. Podkreślić należy, że  część konserwowanych przez nią obiektów zabytkowych wiąże się ściśle z osobą patrona naszej uczelni Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Polak od 1985 r. prowadziła zajęcia dydaktyczne na Wydziale Sztuk Pięknych, a także zajęcia terenowe i praktyki studenckie. Dzięki swoim ogromnym kompetencjom i życzliwości pozostaje we wdzięcznej pamięci wielu pokoleń toruńskich konserwatorów. W latach osiemdziesiątych XX wieku była zaangażowana w prace solidarnościowego podziemia w Toruniu. Brała udział w kolportażu prasy podziemnej w Toruniu oraz pomagała w redagowaniu i druku nielegalnych czasopism takich jak toruńska edycja „Tygodnika Wojennego” i „Chrześcijański Ruch Społeczny”.

W 2014 r. uhonorowana została srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. W roku 2018 została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2019 r. odebrała Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 13 grudnia 2022 r. odznaczona Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości nadawanym przez Premiera Rządu RP.

pozostałe wiadomości