Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PROMOCYJNE SPOTKANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CHEŁMNIE

Zdjęcie ilustracyjne

2 marca 2023 r., od godz. 10.00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie odbędzie się "Polsko-ukraińskie spotkanie z literaturą i sztuką".

Organizatorzy:
 Wydział Sztuk Pięknych UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK


Miejsce:
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie

Termin: 2.03.2023, godz. 10.00-11.00 część I, godz. 11.15-12.30 część II

W pierwszej części spotkania z młodszymi dziećmi oddziałów przedszkolnych i klas I-III (w godz. 10.00-11.00), czytana będzie polsko-ukraińska książka "Bajki i powiastki dla dzieci" ("Байки та оповідки для дітей") Stanisława Jachowicza (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022). Wiersze, po polsku i ukraińsku, zaprezentują osoby zaangażowane w powstanie książki: prof. dr hab. Lubow Żwanko (tłumaczka na język ukraiński), dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK (Dziekan WSP), dr Marcin Lutomierski (redaktor i pomysłodawca serii), dr Filip Pręgowski (ilustrator).

Od godz. 11.15 nastąpi spotkanie z młodzieżą szkół średnich. Zaprezentowana zostanie wystawa "Wybitni Polacy związani z Charkowem" autorstwa prof. dr hab. Lubow Żwanko (Uniwersytet Biotechnologiczny w Charkowie), a następnie przedstawiona polsko-ukraińska seria wydawnicza dla młodzieży 
licealnej i książek "Bajki i powiastki dla dzieci" ("Байки та оповідки для дітей") Stanisława Jachowicza oraz "Twardowski" ("Твардовський") Kazimierza Władysława Wójcickiego. W rozmowie udział wezmą: dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK (wprowadzenie),  prof. dr hab. Lubow Żwanko, dr Marcin Lutomierski  i dr Filip Pręgowski. Całość spotkania zakończy prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału Sztuk Pięknych UMK (kierunki studiów, życie studenckie, wydziałowe ciekawostki), którą poprowadzi dr Stanisław Kośmiński.

pozostałe wiadomości