Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KAZIMIERZ ROCHECKI O WITRAŻU W "FORUM AKADEMICKIM"

Zdjęcie ilustracyjne
Żródło zdjęcia: https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z prof. dr. hab. Kazimierzem Rocheckim, kierownikiem Pracowni Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, opublikowanym w Forum Akademickim - ogólnopolskim miesięczniku zajmującym się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego. 

Prof. Rochecki opowiada o technologicznych, materiałowych i artystycznych aspektach witrażownictwa, o tym, jak doszło do utworzenia Pracowni Witrażu, co należy rozumieć przez "współczesną toruńską szkołę witrażu", jaka jest oferta kształcenia na kierunku Malarstwo w zakresie witrażu i szkła artystycznego.

Pełen tekst rozmowy dostępny jest TU.

pozostałe wiadomości