Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

DAWID ŁAWICKI NA MIĘDZYNARODOWYM BIENNALE

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło grafik: https://yerevanprintbiennale.com

Grafiki absolwenta Katedry Grafiki Dawida Andrzeja Ławickiego, zostały zakwalifikowane do "Fourth International Print Biennale Yerevan 2023" w Erywaniu w Armenii. Dawid Andrzej Ławicki jest aktualnie doktorantem w Szkole doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK w Toruniu.

"Fourth International Print Biennale Yerevan 2023" organizowane jest przez KulturDialog Armenie. Celem organizowanych Biennale jest identyfikacja i upowszechnianie nowoczesnych trendów we współczesnej grafice tradycyjnej, w tym obserwowanie fuzji technik „starego porządku” i aktualnych pomysłów. Biennale jest platformą spotkań międzynarodowych artystów zajmujących się grafiką, wzbudzając zainteresowanie profesjonalnych twórców, studentów kierunków artystycznych, a także szerokiej publiczności kochającej grafikę.

Prace do konkursu kwalifikuje Międzynarodowe Jury złożone z wybitnych artystów i historyków sztuki z Armenii, Iranu, Niemiec, Polski i Francji. Biennale odbędzie się w Erywaniu w Armenii we wrześniu 2023 roku. Wówczas ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu uhonorowani Grand Prix i trzema nagrodami.

Więcej: https://yerevanprintbiennale.com

pozostałe wiadomości