Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYNIKI V EDYCJI „GRANTS4NCUSTUDENTS”

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rozstrzygnięte zostały kolejne edycje konkursów IDUB dla pracowników oraz studentów i doktorantów naszej uczelni. Wśród laureatów V edycji konkursu „Grants4NCUStudents” znalazła się doktorantka i pracowniczka z naszego Wydziału - mgr Magda Górska z Katedry Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką, która otrzymała dofinansowanie na realizację wystawy zbiorowej INTERNATIONAL CONTEMPORARY NET ART PROJECT.

Celem projektu jest realizacja międzynarodowej zbiorowej wystawy, w której skład wejdą zarówno dzieła młodych artystów wizualnych oraz poetów posługujących się w swojej pracy językiem kultury internetowej, jak i twórców nieprofesjonalnych, korzystających z możliwości, jakie oferują dzisiejsze media społecznościowe w celu spontanicznej ekspresji i autokreacji. Wystawa pomyślana jest tak, by najlepiej zobrazować dwie zasadnicze właściwości kultury internetowej, jakimi są sieciowość i oddolność. W związku z tym ekspozycja rozmieszczona zostanie jednocześnie w przestrzeniach kilku oddolnych galerii w Polsce i Portugalii. Zespoleniem rozsianych instalacji intermedialnych będzie wystawa w prowadzonej przez dr hab. Piotra Kopika wirtualnej galerii internetowej „Kliki i obroty”. Powiązanie w ramach jednej inicjatywy trzech istotnych elementów dzisiejszej kultury internetowej a następnie oderwanie ich niejako od macierzy, jaką jest Sieć i przeniesienie do rzeczywistości realnej ma więc na celu wykazanie napięć między nimi. Tendencje dzisiejszych artystów do przechwytywania strategii twórczych użytkowników oraz stosowana przez nich taktyka asymilacji z kulturą sieciową doprowadziła bowiem do wznowienia ciągle otwartych pytań o granice dzieła sztuki i status artysty. Projekt kontynuuje dyskusję na temat potencjału kulturotwórczego i artystycznego, jaki niesie za sobą spontaniczna twórczość użytkowników Sieci.

Wystawa stanowić będzie część inicjatywy badawczej prowadzonej we współpracy z International FCT PhD Programme in Comparative Studies (PhD-COMP) – szkołą doktorską Uniwersytetu Lizbońskiego, Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz Uniwersytetu Bolońskiego. Współautorką i współrealizatorką projektu jest Aleksandra Stokowiec z Uniwersytetu Lizbońskiego.

Z wynikami konkursu można zapoznać się TU.

pozostałe wiadomości