Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

"SEKWENCJE Z NATURY" - WYSTAWA MARCINA JĘDRZAKA I MONIKI RAK

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju na wystawę „Sekwencje z natury”, na której prezentowane są dwa cykle prac. Cykl zatytułowany „Afiliacje” autorstwa dr. Marcina Jędrzaka oraz cykl „Granice bieli” dr Moniki Rak. Wystawa trwa do 08.04.2023 r.

Cykl prac pod tytułem „Afiliacje” autorstwa Marcina Jędrzaka składa się z dziesięciu przetworzonych czarno-białych fotografii. Tak jak poprzednie cykle Marcina Jędrzaka „Milczenie” czy „Chwila”, są osobistą próbą mówienia o tym co ważne i ma wpływ na kształtowanie indywidualnych postaw i zachowań człowieka. Są to zarejestrowane i wykadrowane wzory zapisane przez Naturę w strukturze kamienia. Dzięki osobistym doświadczeniom i obserwacjom możliwe jest dostrzeżenie historii zapisanych w otaczającym nas świecie. Powierzchnia kamienia ujawnia chwilę kształtowania jego formy i wnętrza. Jest echem zjawisk, które wymagały określonego czasu i pozostały zapisane na zawsze. Są sygnaturą, gestem, trwałym znakiem procesu połączenia w jedną strukturę różnych niematerialnych, fizycznych wątków. Człowiek od zawsze miał potrzebę zapisu informacji i to dzięki niej budowane były cywilizacje. Sposób zapisu wynikał z obserwacji natury. Tym kodom nadawane są znaczenia. Podobne zapisy zachodzą również w człowieku. Mają one wpływ na jego ukształtowany przez lata charakter, postawę i sposób komunikacji z otoczeniem. Budują jego duchowe wnętrze i materialny świat. Technika – fotografia poddana obróbce cyfrowej. Format 100 x 70 cm.

Cykl prac Moniki Rak pt. "Granice bieli" stanowi serię wielkoformatowych realizacji wykonanych w technice rysunku szytego oraz druku na bawełnianym podłożu. Prace charakteryzują się oszczędną, subtelną stylistyką oraz monochromatyczną kolorystyką utrzymaną w tonacjach bieli i czerni. Łączą w sobie linearność z tkaninowymi technikami, które stanowią esencję autorskiej twórczości koncentrowanej wokół poszukiwań na gruncie rysunku szytego wykonywanego nićmi. Podstawę prac stanowią fotografie motywów roślinnych zarejestrowanych w sytuacji silnego kontrastu. Wybrane elementy otoczenia naturalnego wykazujące potencjał linearny zostały przetransponowane na tkaninę oraz wzbogacone o elementy rysunku szytego i haftu. Biel, która pojawia się w liniowych traktatach przeszyć łagodzi wysoki kontrast oraz zaciera granice cienia. Nawarstwiające się białe nici zmiękczają obraz i zbliżają sytuację do czysto światła, zaprzeczając niekiedy temu co kryje się pod nimi. Powstałe w ten sposób prace mają formę tablic, które stanowią reprezentację świata naturalnego przetworzoną przez działanie nicią. Wizualnie są próbą uchwycenia sytuacji granicznych zaobserwowanych na styku z bielą, niejako pochłanianych przez biel otoczenia. Znaczeniowo nawiązują do dobrostanu duchowego możliwego do doświadczenia w sytuacji kontemplacji natury. Prace zrealizowane zostały ze stypendium artystycznego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznanego w roku 2022.

Marcin Jędrzak - doktor, adiunkt w Katedrze Architektury Wnętrz i Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel studia projektowego Jędrzak Design. Autor ponad 400 wdrożonych projektów dla polskich i zagranicznych firm, takich jak: Amica, Aquastone, Besco, Brenor, Cobby, Deante, Ferro, Sanitec Koło, Hydrokan Winkiel, Instal Projekt, Karmelit, Krofam, Laminex, Lecico, Lokas i Marmorin. Jego projekt nagradzane były wielokrotnie w konkursach Must Have, Dobry Wzór, Łazienka Wybór Roku, Top Design Awards i innych, oraz prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych polskich w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie i zagranicznych w Innsbrucku, Tallinie, Kijowie, Chmielnicki, Berlinie, Mediolanie i Bolonii.

Monika Rak - doktor, artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny. W swojej pracy doktorskiej „Konstrukty rysunkowe. W poszukiwaniu plastycznych metod analizy rzeczywistości” podjęła próbę wyznaczenia własnej kategorii plastycznej nazwanej konstruktem rysunkowym, opartej na linearnej analizie rzeczywistości (2014). Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie Sztuk Pięknych (2014). Z wyróżnieniem ukończyła Media Rysunkowe na WSzP UMK w Toruniu (2010). Jest laureatką I nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego POLYGONUM 4 (2016), dwukrotnie otrzymała Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2022, 2013). Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach i wydarzeniach artystycznych w kraju i poza jego granicami (Anglia, Niemcy, Czechy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Ukraina, Rumunia), w tym ponad trzydzieści zostało zrealizowanych po doktoracie.

Strona muzeum: https://muzeumpapiernictwa.pl/aktualnosci/sekwencje-z-natury-sztuka-niejedno-ma-imie/

https://www.facebook.com/photo/?fbid=718631449790706&set=a.599304455056740

pozostałe wiadomości