Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NABÓR DO KONKURSU "LIDER XIV" NCBR

Zdjęcie ilustracyjne

Informujemy o ogłoszeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naboru na konkurs LIDER XIV. Wnioski można składać w terminie 17.02-8.05.2023 (do godz. 16:15) za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, do którego link będzie aktywny od 10 lutego 2023 r.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy (projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe, zakres tematyczny - bez ograniczeń).

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty zamknięcia naboru. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty i regulamin można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiv.

pozostałe wiadomości