Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

9 XII UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA CENTRUM BADAŃ I KONSERWACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Adam Fisz

9 grudnia 2022 r. na naszym Wydziale odbędą się uroczystości otwarcia Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK, powstałego w ramach projektu Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 50 mln zł, a unijne dofinansowanie przekroczyło 38 mln zł.

Centrum rozpocznie działalność w 2023 r., a w jego skład wchodzi 5 laboratoriów oraz 2 pracownie. Są to: Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych i Nieniszczących, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia fotograficzna oraz Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury. Ulokowane one są w budynku mającym ponad 4000 m kw. powierzchni całkowitej.

Zakupionych zostało około 115 urządzeń, które będą wykorzystywane w badaniach i konserwacji różnego rodzaju dzieł sztuki: naturalnych i sztucznych kamieni, spoin i zapraw, zabytków metalowych, archeologicznych i rzemiosła artystycznego, obrazów sztalugowych, malowideł ściennych, rzeźb drewnianych, manuskryptów, książek, tkanin, fotografii itp., a także w badaniach architektonicznych konstrukcji murowanych i drewnianych.

W ramach działalności gospodarczej Centrum wykonywane będą prace konserwatorsko-restauratorskie oraz badania konserwatorskie (ekspertyzy) na zlecenie instytucji zewnętrznych.

pozostałe wiadomości