Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

STUDENCI ARCHITEKTURY WNĘTRZ NA WYSTAWIE "PRZEŚLIJ CEGŁĘ"

Zdjęcie ilustracyjne

23 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Galerii Architektów Forma na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie odbędzie się wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Prac Studentów pt. „Prześlij Cegłę”. Na wystawie zostaną zaprezentowane trzy prace studentów I roku z kierunku Architektura wnętrz: Jakuba Krawczaka, Patrycji Markowskiej, Cezarego Mazurkiewicza. Gratulujemy!

Organizatorem wystawy jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dawna Politechnika Szczecińska). Kurator wystawy: dr hab. Renata Jackowiak, prof. ZUT. Wystawa trwa do 9 stycznia 2023 r.

W ramach koła naukowego działającego na kierunku architektury wnętrz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika trzynaścioro studentów I roku podjęło się wykonania obiektu artystycznego, który byłby własną refleksją na temat fenomenu cegły. Spośród zrealizowanych prac komisja powołana przez Radę Programową kierunku wybrała zgodnie z regulaminem wystawy trzy najbardziej interesujące obiekty. W wystawie biorą udział studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Młodzi autorzy eksplorowali fenomen cegły właśnie jako symbol, a nie faktyczny przedmiot wykorzystywany hic et nunc do wznoszenia budynków. Jakub Krawczak potraktował cegłę jako symbol tego co jednolite w murach i ścianach. Dlatego skonfrontował ją z drewnianym reliefem symbolizującym to co fakturalne i wymienne. Stworzył z tych dwóch elementów synergiczną całość. Cezary Mazurkiewicz odnalazł w symbolu jakim jest cegła strukturę, powtarzającą się w nieskończonej ilości wciąż nowych budowli wznoszonych przez człowieka. Natomiast Patrycja Markowska sięgnęła po symbolikę nie tylko cegły, ale także materiału, z którego powstaje. Zaprezentowała „ pierwotną materię” sformatowaną przez niegdyś funkcjonalnie wybrany, a obecnie archetypiczny moduł cegły. Trzy obiekty trojga różnych autorów wydają się czerpać z tego samego doświadczenia. Cegła - rzecz realna- coś co ma swój ciężar, co ma swoją objętość i czemu dzięki tym właściwościom można zaufać, jawi się jako symbol, myśl, w głębi której jak w każdym archetypie można odnajdywać wzorce, które kontektualizują fizycznie doświadczaną rzeczywistość. Dr hab. Katarzyna Adaszewska, prof. UMK.

Więcej o wystawie: http://www.forma.zut.edu.pl/przeslij-cegle.php

W aktualnościach na stronie głównej prezentowana jest praca, której autorką jest Patrycja Markowska.

pozostałe wiadomości