Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRACOWNICY WYDZIAŁU W RADZIE INSTYTUTU "POLONIKA"

Zdjęcie ilustracyjne
Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Jarosław Sellin (po lewej) i prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (po prawej) podczas powołania na II kadencję Rady Instytutu "Polonika", źródło zdjęć: https://www.gov.pl/web/kultura fot. Danuta Matloch

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał na kolejną, trzyletnią kadencję 11 członków Rady Instytutu „Polonika”, wśród których znajduje się dwóch pracowników Wydziału Sztuk Pięknych UMK: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz oraz dr hab. Piotr Niemcewicz, prof. UMK.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, prowadzącą projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki działalności instytutu zachowywane są materialne ślady polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.

Skład II kadencji Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika":

 • dr hab. Andrzej Betlej – historyk sztuki prowadzący badania nad sztuką Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w latach 2016-2019 – dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu.
 • dr Adolf Juzwenko – historyk, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-2022 był dyrektorem Biblioteki Ossolineum, a następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
 • Robert Kostro – historyk, dziennikarz i urzędnik państwowy. Od początku istnienia Muzeum Historii Polski (2006 r.) pełni funkcję dyrektora tej instytucji.
 • Tomasz Kuba Kozłowski – znawca i popularyzator dziejów Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, kolekcjoner, pracownik warszawskiego Domu Spotkań z Historią.
 • ks. Leszek Kryża SChr – chrystusowiec, wieloletni duszpasterz Polonii w Kolonii i Budapeszcie. Od 2011 r. jest dyrektorem Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.
 • dr Katarzyna Mieczkowska – politolog i muzealnik, doktor nauk humanistycznych. W latach 2012 - 2014 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Lublina ds. kultury. W 2015 r. została dyrektorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie (obecnie Muzeum Narodowe w Lublinie), którego oddziałem jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
 • dr hab. Piotr Niemcewicz – konserwator rzeźby kamiennej, pracownik naukowy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Maciej Ogórek – absolwent politologii oraz administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zawodowo związany z administracją publiczną. W latach 2017-2020 był zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in. za budowę i remonty upamiętnień. Od 2020 r. jest pracownikiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie XX-wiecznej sztuki polskiej na emigracji, związany m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • prof. dr hab. Zbigniew Wawer – historyk wojskowy, specjalizujący się w dziejach Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej. W latach 2012-2016 był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. Od 2017 r. sprawuje funkcje dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.
 • Wojciech Konończuk – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, wcześniej kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz analityk w zespole rosyjskim OSW. Pracował jako koordynator projektów ukraińskich i białoruskich w Fundacji im. Stefana Batorego, był uczestnikiem międzynarodowych projektów badawczych.

pozostałe wiadomości