Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYKŁAD PROF. WOJCIECHA KOWALSKIEGO

Zdjęcie ilustracyjne
Relief z Temidą na kamienicy w Gdańsku przy ul. Gościnnej 1 fot. Andrzej Otrębski

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego pt. "Prawo w ochronie dziedzictwa kulturowego". Wykład odbędzie się w piątek 4 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Wykład rozpocznie omówienie ustawowej definicji utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Na jej tle przedstawione zostaną różne postacie dzieł realizowanych w ramach szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak dzieło konserwatorskie, dokumentacja, fotografia, rekonstrukcja, replika, kopia itd. W dalszej kolejności poruszona będzie kwestia praw twórców tych dzieł, zarówno osobistych jak i majątkowych oraz ich ochrona prawna. Wykład zakończy krótkie omówienie umów przenoszących prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, a także zagadnienia licencji ustawowych.

Prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej. W okresie od 1991 do 1994 pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, którego głównym zadaniem było działanie na rzecz likwidacji skutków ostatniej wojny w dziedzinie kultury. W tym czasie reprezentował też Polskę w różnych gremiach międzynarodowych, między innymi był wiceprzewodniczącym Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasburgu oraz przedstawicielem naszego kraju na licznych konferencjach organizowanych przez Radę Europy, UNESCO i Unię Europejską. Od 1998 r. pełnił rolę pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. rewindykacji dóbr kultury. Jest członkiem polskiej służby zagranicznej w stopniu ambasadora tytularnego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych (z ich wykazem można zapoznać się TU).

pozostałe wiadomości