Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "NAGRODA NIAIU"

Zdjęcie ilustracyjne
Żródło zdjęcia ze zmieniacza: https://audycjekulturalne.pl/niaiu/; żródło grafiki: https://niaiu.pl

Praca pani mgr Pauliny Niemyjskiej, tegorocznej absolwentki kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, zatytułowana "Badanie właściwości tynków termoizolacyjnych oraz analiza ich przydatności i bezpieczeństwa użycia w architekturze zabytkowej", napisana pod kierunkiem dr Anny Zaręby została wyróżniona w konkursie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki "Przestrzeń wspólna jest wartością" w kategorii "Teoretyczna praca magisterska". GRATULUJEMY MAGISTRANTCE I PROMOTORCE!

Jury w składzie: dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU), mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN), uzasadniło swój wybór tymi słowami:

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie powyższej pracy magisterskiej ze względu na interesujące, nowatorskie i wnikliwe podejście do bardzo ważnego i aktualnego tematu jakim jest termoizolacja budynków, których elewacje stanowią istotną wartość przestrzenną i tworzą ramy dla przestrzeni publicznych. Autorka dokonała przeglądu literatury międzynarodowej, przeanalizowała potrzeby krajowe i niedostatki w zakresie umiejętnej termoizolacji budynków zabytkowych w Polsce, skupiając się na zastosowaniu tynków termoizolacyjnych. Praca w umiejętny sposób łączy wieloaspektowe badania teoretyczne problematyki izolacji cieplnej i efektywności energetycznej budynków znajdujących się pod opieka konserwatorską, dokonane pod względem prawnym, społecznym i praktycznym z badaniami technicznymi oraz oceną właściwości i bezpieczeństwa stosowania tynków termoizolacyjnych dostępnych na rynku polskim. W ten sposób, praca oprócz walorów badawczych w zakresie teorii stała się jednocześnie cennym narzędziem praktycznym dla architektów i inżynierów działających w szeroko pojętym obszarze rewitalizacji. Jury doceniło wartości teoretyczne i praktyczne pracy oraz umiejętne powiązanie wielu aspektów podjętego zagadnienia – od elementów estetycznych po ściśle techniczne, a także aktualność tematu wobec nadchodzących kryzysów energetycznych.

Nagroda Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki to nagroda w interdyscyplinarnym konkursie dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniane są projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. W części teoretycznej nagradzane są rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

pozostałe wiadomości