Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

14.10 WYSTAWA KOŃCOWOROCZNA

Zdjęcie ilustracyjne
projekt plakatu: Jakub Sobczak

W tym roku sprawozdawcza wystawa końcoworoczna studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, podsumowująca rok akademicki 2021/2022, odbędzie się stacjonarnie 14 października 2022 r. w godz. 9.00-14.15, według załączonego harmonogramu. W tym dniu, w godz. 9.00-15.00 obowiązują godziny dziekańskie dla studentów kierunków artystycznych umożliwiające im wzięcie udziału w wystawie.

Wystawa sprawozdawcza to podsumowanie wielomiesięcznej pracy twórczej studentów w danym roku akademickim. Co roku przedstawiane są przykłady realizacji tematów zadanych studentom w związku z procesem dydaktycznym na poszczególnych kierunkach. Prezentacja dokonań studentów jest również okazją do poznania poziomu umiejętności i sposobów myślenia młodych artystów.

Harmonogram zwiedzania
9.00-9.30 – Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby – Szosa Bydgoska 50/56
9.30-10.00 – Katedra Rysunku – Szosa Bydgoska 50/56
10.15-10.45 – Katedra Intermediów – ul. Mickiewicza 121
11.00-11.30 – Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką – ul. Sienkiewicza 4
11.30-12.00 – Pracownia Malarstwa Ściennego – ul. Sienkiewicza 6
12.15-12.45 – Katedra Malarstwa – ul. Sienkiewicza 30/32
12.45-13.15 – Pracownia Witrażu – ul. Sienkiewicza 30/32
13.15-13.45 – Katedra Grafiki – ul. Sienkiewicza 30/32
13.45-14.15 – Katedra Projektowania Graficznego – ul. Sienkiewicza 30/32

pozostałe wiadomości