Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PAŹDZIERNIKOWE WYDARZENIA MIĘDZYNARODOWEGO ROKU SZKŁA ONZ

Zdjęcie ilustracyjne

Rada Generalna ONZ zatwierdziła wspólny wniosek Międzynarodowej Komisji ds. Szkła (ICG), Wspólnoty Stowarzyszeń Szkła (CGA) oraz ICOM-Glass o ogłoszeniu roku 2022 Międzynarodowym Rokiem Szkła ONZ.

Zapraszamy na wydarzenia związane ze szkłem na  Wydziale Sztuk Pięknych UMK, które odbędą się w dniach 18-21 października 2022 r. według poniższego harmonogramu.

- Wykład dr hab. Andrzeja Kałuckiego, prof. UMK „Historia Pracowni Witrażu przy Wydziale Sztuk Pięknych”. Sala Tymona - Wydział Sztuk Pięknych, 18.10.2022, godz. 13.30.

- Wystawa prac wykonanych ze szkła przez artystów arch. Tomasza Urbanowicza i arch. Konrada Urbanowicza. Szklany łącznik między budynkiem Wydziału Sztuk Pięknych a Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK. Wernisaż - 19.10.2022, godz. 14.00.

- Wystawa szkła Związku Artystów Szkła. Galeria Dworzec Zachodni (Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”). Wernisaż - 19.10.2022, godz. 17.00.

- International Project Glass Art Workshop 2019 CONNECTION. Wystawa prac wykonanych przez studentów i profesorów w ramach międzynarodowych warsztatów na ASP we Wrocławiu w 2019 roku; Galeria Forum przy Wydziale Sztuk Pięknych. Wernisaż - 20.10.2022, godz. 14.00.

- Wystawa prac studenckich. Galeria Na Antresoli przy Pracowni Witrażu. Wernisaż - 21.10.2022, godz. 14.00.

- Występy artystów zajmujących się twórczością w technice szkła palnikowego. Prezentacje w Pracowni Witrażu, 20-21.10.2022, godz. 11.00-17.00.

Pomysłodawcy: dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK, mgr Marzena Wilk, mgr Adam Kaźmierczak.

Organizatorzy: Pracownia Witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.