Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

OGÓLNOUCZELNIANE WYRÓŻNIENIE DLA KORNELII BOROWSKIEJ-BESZTY

Zdjęcie ilustracyjne
Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/grafikaumk

Z dumą informujemy, że w tym roku ogólnouczelniana Komisja do spraw Uniwersyteckich Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów jedyne wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej przyznała studentce naszego Wydziału - Kornelii Marii Borowskiej-Beszcie. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. w Auli UMK. Wydarzenie będzie można śledzić na stronie UMK TV. Osiągnięcie studentki zostanie uhonorowane wpisem do „Pamiątkowej Księgi Najlepszych Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”.

Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co roku wybierany jest najlepszy student i absolwent UMK. Mogą zostać także przyznane wyróżnienia dla studentów lub zespołów studentów, którzy na arenie międzynarodowej przyczynili się do rozsławienia imienia Uniwersytetu. Wyboru dokonuje się spośród laureatów konkursów wydziałowych.

Kornelia Maria Borowska-Beszta to obecna studentka IV roku kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa, Pracowni Serigrafii prowadzonej przez dr hab. Agatę Dworzak-Subocz, prof. UMK i mgr. Piotra Czyża.

W roku akademickim 2021/2022 studentka zrealizowała wiele projektów artystycznych w różnych technikach plastycznych – przede wszystkim grafiki w technice serigrafii i sitodruku. Prace były prezentowane łącznie na 10 polskich i międzynarodowych, pokonkursowych wystawach. W tym na trwającej obecnie, prestiżowej wystawie 12. Międzynarodowych Biennale Miniatury w Częstochowie, gdzie co dwa lata profesjonalni artyści i artystki z krajów (także pozaeuropejskich) przesyłają prace wybierane w drodze konkursu do prezentacji na wystawach w galeriach w Polsce i zagranicą.

Prace studentki opublikowano również w katalogu wystawy pierwszej edycji międzynarodowego projektu artystycznego International PEACE Mail Art Project, dostępnego w Internecie. W wyniku konkursu obecnej, drugiej edycji tego projektu, przyjęto na wystawę jej kolejną pracę, która prezentowana jest wśród setki innych – nadesłanych z 24 krajów.

Kornelia Borowska-Beszta została także laureatką jednej z kategorii nagród przyznawanych przez jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować”,. W ciągu 13 lat w kilku edycjach tego międzynarodowego projektu wzięło udział ponad 900 autorów z 50 uczelni z ponad 20 krajów; w 2022 r. z 340 zgłoszeń wybrano w trybie konkursowym 90 prac nadesłanych z 24 uczelni artystycznych z Polski i zza granicy. Ponadto jedna z prac nagrodzonego cyklu Kornelii Borowskiej-Beszty posłużyła także jako ilustracja promocyjna opisu wydarzenia w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

Studentka prezentowała swoje grafiki na wystawie zbiorowej „Toruńscy Artyści dla Ukrainy”, organizowanej przez Polski Związek Artystów Plastyków i studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Prace z wystawy wystawiono następnie na internetową licytację: „Aukcje sztuki dla Ukrainy”. Ta inicjatywa zgromadziła na Fb ponad 30,5 tys. członków.

Warto podkreślić, że studentka jest aktywną członkinią koła artystycznego "Kobaltowy Kaktus" działającego na Wydziale Sztuk Pięknych i prowadzi Instagram, na którym dzieli się swoją twórczością artystyczną.

GRATULUJEMY!!!

pozostałe wiadomości