Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRZYZNANE TYTUŁY DLA NAJLEPSZYCH STUDENTEK I ABSOLWENTKI WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne
Praca Kornelii Borowskiej-Beszty "Ciągłość", źródło: https://www.grafika.umk.pl

Zostały przyznane tytuły najlepszego studenta/studentki i absolwenta/absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. 

Tytuł najlepszej absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych w roku akademickim 2021/2022 został przyznany mgr Natalii Wałdoch, która ukończyła studia II stopnia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, na specjalności Konserwatorstwo. W trakcie studiów absolwentka opublikowała 3 artykuły naukowe, była współautorką programu prac konserwatorsko-restauratorskich, brała udział w kilku projektach konserwatorsko-restauratorskich, w tym m.in. w pracach konserwatorskich ołtarza głównego Katedry Oliwskiej czy franciszkańskiego kościoła w Wilnie.

Tytuł najlepszej studentki Wydziału Sztuk Pięknych zdobyła Maja Stawicka-Pipowska, obecnie studentka III roku Grafiki na specjalności Grafika warsztatowa. Podczas roku akademickiego 2021/2022 studentka wzięła udział w wystawach zbiorowych - dwóch międzynarodowych oraz trzech krajowych, prezentowała także swoje prace podczas dwóch wystaw indywidualnych.

Wydziałowe wyróżnienie za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej trafiło do Kornelii Marii Borowskiej-Beszty, obecnej studentki IV roku Grafiki na specjalności Grafika warsztatowa. Podczas roku akademickiego 2021/2022 studentka wzięła udział w czterech wystawach międzynarodowych oraz w sześciu wystawach o charakterze ogólnopolskim.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

pozostałe wiadomości