Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

01.10 WERNISAŻ WYSTAWY RÉSUMÉ

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Résumé , które odbędzie się 1 października 2022 r. o godz. 16.00 w Pałacu Lubostroń. Wystawa będzie eksponowana do 11 listopada 2022 r.

Kuratorzy wystawy: Stanisław Kośmiński, Tomasz Matusewicz.           

Wystawa zatytułowana Résumé powstała w ramach interdyscyplinarnego projektu artystycznego Podnosząc Ziemię inspirowanego 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada w 2023 roku. Tematyka projektu skupia się zatem wokół miejsca i roli człowieka we wszechświecie i na Ziemi, wokół szeroko rozumianej ekologii, sposobów jej rozwijania i upowszechniania, dialogu i wymiany myśli, działań artystycznych, prezentacji osiągnięć naukowych, projektowych i artystycznych w tym zakresie. Projekt jest realizowany w kilku etapach, m. in. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu, gdzie w kwietniu tego roku miało miejsce dwudniowe sympozjum, na którym uczestnicy prezentowali swoje dokonania artystyczne i naukowe. Podobny charakter ma obecna wystawa, na której 33 uczestników, artystów i naukowców reprezentujących różne środowiska i instytucje prezentuje wybraną realizację ze swojego dorobku. W naturalny sposób ekspozycja staje się przeglądem, podsumowaniem i streszczeniem różnych postaw, dyscyplin oraz obszarów artystycznych i naukowych. Twórczy dialog z pewnością przyczyni się do podjęcia bliższej współpracy w dalszej części projektu.      
Nie bez znaczenia pozostaje kontekst miejsca w którym odbywa się wystawa. Zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu jest miejscem historycznym dla kultury polskiej, a jednocześnie dzięki swojej funkcji tworzy ją nieustannie. Dzięki swojej lokalizacji, Lubostroń stanowi łącznik pomiędzy Poznaniem i Toruniem skąd pochodzą uczestnicy projektu, skupieni wokół instytucji naukowych i artystycznych, które podjęły się organizacji przedsięwzięcia: Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte” z Torunia, Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK w Toruniu, Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury Oddziału PAN w Poznaniu, Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

pozostałe wiadomości