Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Nad_rysować

obrazek:

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego 2018
09.11.2018 - 06.01.2019
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego 2018
09.11.2018 - 06.01.2019
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

Założeniem wystaw organizowanych przez Zakład Rysunku UMK od 2008 jest pokazanie rysunku w całej jego różnorodności, poczynając od dobrego rysunku klasycznego, przez rysunek użytkowy, ilustracyjny, poprzez rozwiązania mniej konwencjonalne, przybierające formę animacji, akcji, performance, instalacji aż po realizacje czysto konceptualne. 

Czym jest tytułowe NAD_RYSOWANIEktóre stało sięhasłem przewodnim tegorocznej edycji? 

Refleksją nad przekraczaniem rysunkowych granic, więcej niż rysunkiem. Koncepcja tej edycji krąży wokół prostej rady jaką zostawił po sobie prof. Krzysztof Cander, wybitny pedagog i wszechstronny artysta, która brzmiała: Więcej rysować! 

To więcej zamieniamy w NAD_RYSOWANIE, czyli wartość dodaną. Interesują nas przekroczenia: W obszarze rysunku klasycznego, poszukujemy jeszcze precyzyjniej odtwarzanej rzeczywistości, a może wyjścia w stronę NAD_REALIZMU?

W obszarze rysunku reportażowo-codziennego, szukamy przejawóNADaktywności rysunkowej, objawiającej się rysowaniem bez przerwy, na zajęciach i na marginesach, w szkicownikach, na papierze, ale też na wszystkich innych podłożach. W obszarze rysunku eksperymentalnego oczekujemy wyjścia poNAD płaszczyznę, w przestrzeń, poza ściany galerii...

Wierzymy, że NAD_RYSOWANIE może być przekraczaniem granic swoich własnych umiejętności, ale także szukaniem wciąż nowych obszarów rysunkowych.

KOLEJNE PREZENTACJE WYSTAWY / Prezentacje, pokazy, wystąpienia:

  1. Galeria Kotłownia Olsztyn - 15.10 - 15.11.2018

  2. BWA Bydgoszcz - 20.11 - 23.12.2018 

  3. Galeria w Bibliotece Akademickiej UKW Bydgoszcz - 20.11 - 23.12.2018 

  4. Galeria R+ Akademia Sztuki w Szczecinie - styczeń 2019

  5. Fabryka Sztuk Tczew - 1.02 - 30.02.2019

pozostałe wiadomości