Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ZIELONA GÓRA. WYSTAWA INDYWIDUALNA MARKA ZAJKO

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wystawę indywidualną "MUTACJE / Grafika" dr. hab. Marka Zajko, prof. UMK z Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu. Wernisaż wystawy odbędzie się 29.07.2022 r. o godz. 11.00. Miejsce: Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra. Wystawa czynna do 10.10.2022 r. Kurator: dr Janna Wallis.

Realizowane przeze mnie od wielu lat cykle graficzne: "Człowiek pogryzł psa", "Studium pewnej choroby", "Kagańce i hełmofony", czy najnowszy "Mutacje" to zapis anonimowych symboli dzisiejszych czasów - pojedynczych, realnych jednostek, składowych uniwersalnej społeczności. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnej ewolucji człowieka. Własną wizję portretowanych osób buduję przy użyciu charakterystycznych dla wklęsłodruku środków wyrazu - przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji. Powstaje tym samym nowy „obraz twarzy” człowieka. Portret graficzny jest dla mnie nie tyle odtworzeniem rzeczywistości, ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego. Marek Zajko 
 
Marek Zajko urodził się 28.10.1972 r. w Białymstoku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Mirosława Piotrowskiego. Od 1998 roku pracownik Katedry Grafiki (Pracownia Wklęsłodruku), aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki.  Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku. Prezentował prace na 74 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych.
http://www.grafika.umk.pl/wykladowcy/marek-zajko/ 
 
Więcej informacji o wystawie:
Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki UZ: TU.
https://www.facebook.com/grafikaumk/.

pozostałe wiadomości