Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WAKACYJNE PRAKTYKI KONSERWATORÓW SZTUKI - DOBROWO, SZTYNORT, TORUŃ

Zdjęcie ilustracyjne
Studenci podczas prac konserwatorskich przy polichromiach ściennych pałacu w Sztynorcie

Podczas wakacyjnych ćwiczeń terenowych zorganizowanych dla studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, pracowano przy części wyposażenia kościoła parafialnego w Dobrowie, polichromiach ściennych w pałacu w Sztynorcie, portalu i schodach z lastrika budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz betonowym nagrobku rodziny Landgraf na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.

DOBROWO
Obiekt, którego przedmiotem są ćwiczenia terenowe, stanowi część wyposażenia kościoła parafialnego w Dobrowie. To klasycystyczna, snycerska i polichromowana przegroda zachodnia, nieczęsto spotykany element wyposażenia, obecnie rzadkość. Prace przy obiekcie prowadzone są od kilku lat w ramach ćwiczeń terenowych studentów z Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud, prof. UMK. W roku obecnym, po kilkuletniej przerwie, podjęte zostały na nowo 5-go lipca, tym razem przez pięcioosobową ekipę złożoną ze studentek II roku: Matyldy Jacuńskiej, Martyny Jaroch, Katarzyny Król, Zuzanny Tomasik i prowadzącej. Dotyczą północnej części górnej kondygnacji.

SZTYNORT

W ramach ćwiczeń terenowych studenci Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK wykonują badania odkrywkowe oraz profilaktyczne zabiegi konserwatorskie mające odsłonić i zabezpieczyć malarską dekorację ścian w sztynorckim pałacu. Prace są prowadzone pod kierunkiem dr Joanny M. Arszyńskiej oraz mgr Darii A. Maciąg przez studentów II, III i IV roku – Klaudię Malajkę, Milenę Cichowską, Tymona Królikowskiego, Magdalenę Stefaniak, Tymona Rygielskiego, Hannę Stanisławską oraz Pawła Rączkę. 

Więcej: https://www.facebook.com/KKRMiRP/.

TORUŃ
W ćwiczeniach terenowych z konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego uczestniczyli studenci II i III roku Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby. Prace odbywały się przy obiektach z początku XX wieku: dolomitowym portalu i schodach z lastrika budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz betonowym nagrobku rodziny Landgraf na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.
Więcej: https://www.facebook.com/KKRAiRUMK/.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.