Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA JASNEJ GÓRZE

Zdjęcie ilustracyjne

Po rocznej przerwie studenci z Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej powrócili na Jasną Górę. W ramach ćwiczeń terenowych kontynuowane są prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach z przedstawieniami scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego, datowanych na przełom XVII/XVIII wieku.

Malowidła pierwotnie stanowiły dekorację zaplecków stall chóru zakonnego, po jego rozebraniu zdobią boazerie korytarza łączącego Kaplicę Matki Boskiej z Refektarzem na Jasnej Górze. Prace realizowane są pod kierunkiem dr. hab. Jacka Stachery, prof. UMK przez studentów III i IV roku – Zuzannę Tomasik, Kamilę Kruczek, Olivię Wrześniewską i Maję Moraczewską. W tym roku przewiduje się zakończenie prac przy boazerii. Działania studentów cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony licznych pielgrzymów z całego świata. Planowane są już działania na przyszłe lata.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.