Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT WE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM

Zdjęcie ilustracyjne

Interdyscyplinarny zespół badaczy działający pod patronatem dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK – prof. dr. hab. Stanisława Roszaka oraz kierownika zespołu badawczego w ramach projektu Chrobry 2025 - dr. Piotra Pranke z Wydziału Nauk Historycznych UMK, zainicjował współpracę z naszym Wydziałem w zakresie opracowania koncepcji muzeum przyszłości – opartego na technologii, społecznym transferze wiedzy akademickiej i całkowitej indywidualizacji zwiedzania. Cykl aktywności naukowych oraz wydarzeń kulturalnych i wystawienniczych prowadzonych w związku ze zbliżającą się 1000-rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego jest impulsem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę studiów archeologicznych, historycznych i konserwatorskich, pozwalających na szczegółowe opracowanie, konserwację i pełne udostępnienie szeregu nowych zabytków.

Działalność inauguruje międzynarodowa konferencja naukowa „Between East and West – studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture”, która odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu 17 i 18 czerwca 2022 r. Udział w obradach wezmą przedstawiciele najważniejszych muzeów w Polsce. Sesję rozpocznie wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, dr. Jarosława Sellina, który zapowiedział powołanie nowego programu MKiDN – +Tożsamość+. Następnie wystąpi Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, prezentując działalność naukowo-badawczą Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pełen program konferencji dostępny jest TU.

Delegacja złożona z przedstawicieli polskich muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla kultury narodowej, zapozna się z potencjałem Wydziału Sztuk Pięknych UMK, zwłaszcza nowego Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK, powstającego w ramach europejskiego projektu „Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”. Delegację na Wydziale będziemy gościć w dniu 17 czerwca 2022 r.

pozostałe wiadomości