Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

50-LECIE PRACY WIESŁAWA SMUŻNEGO. JUBILEUSZOWA WYSTAWA

Zdjęcie ilustracyjne

Wiesław Smużny – Powidoki Słońca w Posidonii na wyspie Syros 2015_17_19_21

Katedra Intermediów UMK, Galeria S, ul. Mickiewicza 121, Toruń

Wernisaż: 1.06.2022, godz. 18:00

Z okazji podwójnego jubileuszu prof. dr. hab. Wiesława Smużnego: półwiecza pracy dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz półwiecza debiutu artystycznego na wystawie Plakat autorski w Galerii Współczesnej „Ruch” w Warszawie w maju 1972 roku, Katedra Intermediów UMK wystawia w Studenckiej Galerii „S”: Jego debiutancki plakat subiektywny pt. Dni moje, dni Twoje, dni, których jeszcze nie znamy… oraz cztery cykle jego ostatnich prac pt. Powidoki Słońca w Posidonii na wyspie Syros 2015_17_19_21. Wystawa trwa w dniach 1.06-24.06.2022.

O ile - powstały 50 lat temu, plakat subiektywny Wiesława Smużnego – pokazywany był już na naszym Wydziale w Galerii 9,39 siedem lat temu, o tyle ostatnie Jego powidokowe prace - debiutują w artystycznym życiu wystawowym Uczelni.

Przeszło 50 pasteli olejnych – rejestracji powidoków światła słonecznego o świcie, w zenicie  i o zmierzchu w Posidonii na Syros - powstało podczas uczestnictwa Wiesława Smużnego w czterech plenerach organizowanych przez pleneratora malarstwa polskiego księdza profesora Stanisława Głaza SJ z Krakowa. Są one efektem eksperymentalnego i badawczego podejścia Smużnego do malarskiej problematyki powidoków światła inspirowanej odkryciem i obrazami powidoków Władysława Strzemińskiego oraz malarskimi studiami powidoków światła słonecznego w pracy licencjackiej i magisterskiej jego dyplomantki, Emilii Józefowicz.

Błyskawicznie dziejące się w głowie, ogarniane myślą formy plastycznej Powidoki malarskie Smużnego wydobywają - z czeluści jego wewnętrznego oka – abstrakcyjne, dynamicznie zmienne obrazy plamo-linii (wywołane silnymi podrażnieniami nerwu wzrokowego światłem Słońca) i ostatecznie stabilizują je pastelami na kartach papieru w skończone studyjka obrazowej rzeczywistości malarskiej. Warto zauważyć ujawnianie w tych Powidokach obrazów  rzeczywistości wewnętrznego oka, niedostępnej mechanicznym narzędziom foto- i video-grafii służącej rejestracji rzeczywistości zewnętrznej dla umysłu i oka.

Wiesław Smużny – urodzony 15.12.1944 r. w Łodzi, oficjalnie: 1.01.1945. Wykształcenie: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, Studium Nauczycielskie w Opolu i Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem: magister sztuki w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej w 1971 r.  Profesor sztuk plastycznych od 2013 r.

50 lat pracy dydaktycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w przedmiotach metodycznych, teoretycznych i artystycznych; 7 lat dydaktyki rysunku i upowszechniania sztuki w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Poznaniu, dydaktyka podstaw designu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2015 r.

50 lat uczestnictwa w życiu artystycznym lokalnym i ponadlokalnym. Autor 51. wystaw indywidualnych, uczestnik 186. wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Współautor i uczestnik 225. akcji, działań i aktywności artystycznych w Lucimiu od 1977 r. Postawa twórcza otwarta na rozwój w sztuce oraz życiu społeczno-artystycznym. Twórczość postkonceptualna w zapisie programowanym "Magii liczb" w latach 1972–1977. Akcjonerstwo grupowe (Grupa Działania i Grupa 111) i samodzielne działania bezpośrednie w przestrzeni społecznej: Akcja "Podróż", 1976; Akcja "Lucim" 1977/78; „Działanie w Lucimiu”, 1979; Działanie lucimskie, od 1980; Przywiązanie do Lucimia od 2001. W Grupie Działania współautorstwo idei i 11. punktowego programu „Sztuki społecznej” (03.1980). Parateatr i działania symboliczne w realizacji idei sztuki społecznej w Lucimiu (1980–2000). W latach 1987-1996 w Grupie 111 - z Bogdanem Chmielewskim i Witoldem Chmielewskim - wytworzenie i obchody roku obrzędowego w Lucimiu w 12. spotkaniach - świętach. „Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku” – doroczna, futuro-temporalna uprawa szpaleru słoneczników i nasturcji na trawniku przed CSW w dynamicznie uczęszczanej przestrzeni publicznej instytucji sztuki w mieście. Okolicznościowe przystrojenia heliotropicznej uprawy symbolicznej okolicznościowymi barwami 11.11. Ekspozycje post-uprawowego suszu „Heliotropów 888.lecia Torunia” i celebracje świetlne rocznic780.leci lokacji Miasta. Pro-dydaktyczne foto-video-rejestracje najważniejszych międzynarodowych wystaw sztuki bieżącej w Europie Documenta w Kassel (od 1992), la Biennale di Venezia w Wenecji (od 1999), Berlin Biennale i Art Forum w Berlinie, Prague Biennale w Pradze, Bienále Brno w Brnie, Ars Electronica w Linzu.

pozostałe wiadomości