Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

CZERWCOWY PLENER SZKLARSKI

Zdjęcie ilustracyjne

Rada Generalna ONZ zatwierdziła wspólny wniosek Międzynarodowej Komisji ds. Szkła (ICG), Wspólnoty Stowarzyszeń Szkła (CGA) oraz ICOM-Glass o ogłoszenie roku 2022 Międzynarodowym Rokiem Szkła ONZ. W ramach obchodów, planowane są także wydarzenia związane ze szkłem na naszym Wydziale. Pomysłodawcą wydarzenia jest dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK, przy wsparciu organizacyjnym Pracowni Witrażu WSzP.

Obchody na Wydziale zainaugurowane zostaną plenerem szklarskim w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku, który odbędzie się w dniach 2-5.06.2022.

Główne uroczystości planowane są na Wydziale w dniach 17-21 października 2022 r. Zapraszamy!

- Wykład „Historia Pracowni Witrażu przy Wydziale Sztuk Pięknych”, 17.10.2022;

- Wystawa prac wykonanych ze szkła przez artystów arch. Tomasza Urbanowicza i arch. Konrada Urbanowicza na dziedzińcu Wydziału Sztuk Pięknych. Planowany wernisaż - 18.10.2022;

- Wystawa szkła Związku Artystów Szkła. Galeria Dworzec Zachodni (Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”). Planowany wernisaż - 19.10.2022;

- International Project Glass Art Workshop 2019 CONNECTION. Wystawa prac wykonanych przez studentów i profesorów w ramach międzynarodowych warsztatów na ASP we Wrocławiu w 2019 roku. Galeria Forum przy Wydziale Sztuk Pięknych. Planowany wernisaż - 20.10.2022;

- Wystawa prac studenckich. Galeria Na Antresoli przy Pracowni Witrażu. Planowany wernisaż - 21.10.2022;

- Występy artystów zajmujących się twórczością w technice szkła palnikowego. Prezentacje w Pracowni Witrażu, 17-21.10.2022.

www.pracowniawitrazu.umk.pl; www.iyog2022.org

pozostałe wiadomości