Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWA "RYSOWAĆ" OD 6.05 W WOZOWNI

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK zaprasza na Jubileuszową X Międzynarodową Wystawę Rysunku Studenckiego. Prace artystów będzie można oglądać w Galerii Wozownia w Toruniu od 6 do 29 maja 2022 r.

Wernisaż wystawy: 06.05.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny. Galeria Wozownia, ul. Rabiańska 20, Toruń.

Organizator: Katedra Rysunku, Wydział Sztuk Pięknych UMK

Współorganizator: Galeria Sztuki Wozownia

Kuratorki: Aleksandra Sojak-Borodo, Martyna Rzepecka

Jury kwalifikujące prace na wystawę:  dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK, prof. dr hab. Jędrzej Gołaś, mgr Paulina Gołoś, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr Katarzyna Łyszkowska, dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK, dr Martyna Rzepecka, dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK, prof. dr hab. Marek Szary. 

Jury przyznające nagrody:  Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK, Dyrektorka Galerii Sztuki Wozownia Anna Jackowska, Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa Łukasz Wudarski, dr hab. Krystyna Garstka-Saran, dr hab. Krystyna Garstka-Saran, prof. UMK, prof. dr hab. Jędrzej Gołaś, mgr Paulina Gołoś, prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, dr Katarzyna Łyszkowska, dr hab. Witold Pochylski, prof. UMK, dr Martyna Rzepecka, dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK, prof. dr hab. Marek Szary.

Członek honorowy jury - pomysłodawca Wystawy RYSOWAĆ - prof. dr hab. Bogdan Chmielewski.

Spośród 340 zgłoszeń nadesłanych do organizatorów dziesiątej edycji wystawy, jury wybrało 90 prac, które zostaną przedstawione w Galerii Sztuki Wozownia. Swoich reprezentantów będą miały na niej 24 uczelnie artystyczne z Polski i zagranicy.

Założeniem wystawy RYSOWAĆ jest pokazanie rysunku w całej jego różnorodności, poczynając od rysunku klasycznego, przez użytkowy, ilustracyjny, rozwiązania mniej konwencjonalne, przybierające formę instalacji, animacji, akcji, performance, aż po realizacje czysto konceptualne. Kwalifikacja prac na wystawę odbywa się w formie konkursu – z nadesłanych zgłoszeń wybierane są realizacje najlepsze i najbardziej odpowiadające idei danej edycji wystawy.

W ciągu 13 lat organizacji wystaw swoje prace zaprezentowało na nich blisko 900 artystów i artystek z 50 uczelni z 20 krajów świata. Nagrody i wyróżnienia otrzymało ponad 100 osób, a laureaci i laureatki niejednokrotnie zrobili karierę w świecie sztuki. Tegoroczne hasło jest nowym otwarciem i nawiązuje do miejsca, w którym rodzą się kolejne koncepcje wystaw RYSOWAĆ – Torunia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

- Chcieliśmy zaproponować, by nadsyłane propozycje nawiązywały do astronomicznych skojarzeń i przenosiły je na grunt sztuki. Jak zawsze niezmiennym punktem wyjścia jest hasło RYSOWAĆ, tym razem zestawione ze znakiem ∞. Proponujemy rozwinięcie haseł: astro-rysowanie, kosmo-rysowanie, rysunek sferyczny, by podjąć wyzwanie i RYSOWAĆ kosmos, RYSOWAĆ niebo, RYSOWAĆ kosmicznie, RYSOWAĆ sferycznie, RYSOWAĆ nieskończoność - podkreśla kuratorka wystawy dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo, prof. UMK.

pozostałe wiadomości