Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

OD 1.04 STUDENCKA WYSTAWA W GALERII FORUM

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do Galerii Forum na wystawę PUSH THE BUTTON. Wernisaż odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00. Wystawa trwa do 19.04.2022.

Artystki i artyści: Natalia Klasa, Iza Karaszewska, Karolina Małecka, Milena Jabłońska, Amanda Grabia, Aleksandra Klóska, Marcel Boguszewski, Remigiusz Boruszewski

Kuratorzy: Tomasz Wlaźlak, Remigiusz Boruszewski

PUSH THE BUTTON. Wciśnięcie przycisku jest skorelowane z działaniem – włączeniem, wyłączeniem lub przejściem w inny tryb pracy urządzenia – czyli reakcją na wciśnięcie. Przycisk to znacznik wskazujący afordancje - możliwość podjęcia działań, wejścia w interakcje z przedmiotem. Odpowiednio zaprojektowany powinien wywołać intuicyjną informację zwrotną. Reakcja obiektu lub urządzenia wyjaśnia nam, jakie działania zostały podjęte i co zostało osiągnięte. Nieoczekiwany efekt końcowy w zderzeniu z jego wyobrażeniem może wywołać dysonans poznawczy. Hasło PUSH THE BUTTON jest zaproszeniem i na wystawę, i do zastanowienia się nad podejmowanymi przez nas działaniami oraz ich konsekwencjami. Remigiusz Boruszewski

PUSH THE BUTTON to hasło o popkulturowym charakterze często stosowane w różnych kontekstach, przez co mające rozmaite znaczenia. Świadomie zaproponowałem je studentkom i studentom uczestniczącym w plenerze odbywającym się w dziwacznej formie zdalnej, chcąc sprowokować ich do pracy nad koncepcją autorskiej wypowiedzi artystycznej. Brak bezpośredniego kontaktu pozwolił jednak na pracę konceptualną, wynikiem czego były interesujące pomysły. Nie wszystkie osoby zdecydowały się ostatecznie na udział w wystawie, część prac pozostała jedynie w formie projektów, jednak część pomysłów została zrealizowana, dzięki czemu mają Państwo okazję zapoznać się z nimi podczas wystawy. Do udziału w wystawie została zaproszona jedna artystka niebiorąca udziału w plenerze. Jej realizacja znakomicie domyka narrację całej ekspozycji. Hasło PUSH THE BUTTON stało się tytułem wystawy, która w cieniu aktualnych dramatycznych wydarzeń nabiera jeszcze bardziej niepokojącego wydźwięku. W mojej ocenie zaprezentowane przez młode artystki i artystów realizacje, nie pozostawiają odbiorców obojętnymi, zachęcając do refleksji, której z całą pewnością warto się oddać. Dr Tomasz Wlaźlak

pozostałe wiadomości