Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WARSZTATY W PRACOWNI WITRAŻU

Zdjęcie ilustracyjne

15 marca 2022 r. w Pracowni Witrażu Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK odbyły się warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu. Małymi adeptami sztuki zaopiekowali się dr Anna Wójcicka, mgr Adam Kaźmierczak oraz Adam Gajewski. Dzieciom towarzyszyły opiekunki ze szkoły mgr Dorota Witkowska i mgr Ewa Opas-Sienkiewicz.

Dokumentacja zdjęciowa z wydarzenia na stronie Katedry: https://katedramalarstwa.umk.pl/?task=news&action=one&id=3.

pozostałe wiadomości