Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWA INDYWIDUALNA MARKA ZAJKO Z CYKLU "CZŁOWIEK POGRYZŁ PSA"

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na wystawę indywidualną dra hab. Marka Zajko, prof. UMK z cyklu "Człowiek pogryzł psa", której wernisaż odbędzie się 18 lutego 2022 r. w MDK w Chodzieży o godz. 18.00.
 
Marek Zajko / grafika / Człowiek Pogryzł Psa 
Galeria - Salon Artystyczny / Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, MDK w Chodzieży, ul. Staszica 17A, 64-800 Chodzież
Czas trwania wystawy: 18 lutego - 20 marca 2022 r.
Kurator wystawy - Zdzisław Mackiewicz

Marek Zajko urodził się 28.10.1972 r. w Białymstoku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. M. Piotrowskiego. Od 1998 roku pracownik Katedry Grafiki, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej /wklęsłodruk/ i rysunku. Prezentował prace na 64 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych.
 
Realizowane przeze mnie od wielu lat cykle graficzne: Człowiek pogryzł psa, Studium pewnej choroby, Kagańce i hełmofony, czy najnowszy Mutacje to zapis anonimowych symboli, dzisiejszych czasów - pojedynczych, realnych jednostek, składowych uniwersalnej społeczności. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnej ewolucji współczesnego człowieka. Buduję własną wizję portretowanych realnych osób przy użyciu charakterystycznych dla wklęsłodruku środków wyrazu - przerysowań, przetworzeń, czy nawet znaczącej deformacji. Powstaje tym samym nowy „intymny obraz twarzy” człowieka. Portret graficzny jest dla mnie nie tyle odtworzeniem rzeczywistości, ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego. Marek Zajko
 
Więcej informacji: 
http://www.dyplomy.triennial.cracow.pl/mentor/2019/marek-zajko
https://www.facebook.com/grafikaumk/
https://chodziez.naszemiasto.pl/prace-marka-zajko-kierownika-zakladu-grafiki-na/ar/c13-8673203

pozostałe wiadomości