Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSTAWA "WYSZYŃSKI - PATER PATRIAE"

Zdjęcie ilustracyjne
Autor plakatu: Piotr Młodożeniec

WYSZYŃSKI - PATER PATRIAE

OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA SZTUKI dedykowana Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji beatyfikacji

Miejsce: Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Czas trwania: 4.02 – 15.03.2022

Kuratorzy wystawy: prof. dr hab. Mirosława Rochecka, ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki

Autor i koordynator projektu: prof. dr hab. Mirosława Rochecka

Serdecznie zapraszamy na wystawę, w której bierze udział 85 artystów z całej Polski i na której zgromadzono 121 prac artystycznych w różnych technikach malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych, rzeźbiarskich i multimedialnych, wykonanych specjalnie w związku z okolicznością beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego. W galerii poniżej przedstawiamy zdjęcia z otwarcia wystawy.

Uczestnicy / Artyści

Andrzej Banachowicz, Tomasz Baran, Anna Barbarowicz, Piotr Będkowski, Stanisław Białogłowicz, Cyprian Biełaniec, Maciej Bieniasz, s. M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF, Joanna Błońska, Beata Bober-Kocoł, Anna Bochenek, Andrzej Boj Wojtowicz, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Hubert Borys, Hanna Brzuszkiewicz, Małgorzata Buca, Piotr Czadankiewicz, Jerzy Czapiewski, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Anna Fic-Lazor, Krystyna Garstka, Jerzy Gąsiorek, Łukasz Gil, Antoni Grabowski, Marek Haładuda, Dorota Jajko-Sankowska, Aneta Jaźwińska, Ewa Jonas-Wojtowicz, Grzegorz Kalinowski, Marcin Kędzierski, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Magdalena Kuczma, Marian Waldemar Kuczma, Jolanta Kuszaj, Paweł Lewandowski-Palle, Zdzisława Ludwiniak, Wiesław Łysakowski, Eugeniusz Matejko, Tomasz Matusewicz, Arkadiusz Marcinkowski, Wiesława Markiewicz-Tomczak, Leszek Mądzik, Aldona Mickiewicz, Mariusz Mikołajek, Dariusz Mlącki, Piotr Młodożeniec, Yolanta Nitka-Nikt, Tadeusz Ogrodnik, Dominika Paczkowska, Józef Panfil, Witold Pochylski, Bogdan Przybyliński, Justyna Rebelka-Czapiewska, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Adam Rokowski, Ewa Rosiek-Buszko, Krystyna Rudzka-Przychoda, Tomasz Sadlej, Wojciech Sadley, Jarosław Sankowski, Danuta Sowińska-Warmbier, Aleksandra Simińska, Joanna Stefańska, Anna Swoboda, Janusz Sytek, Krystyna Szalewska-Gałdyńska, Marek Szary, Henryk Szkutnik, Iga Święcicka, Jerzy Jan Tomaszek, Andrzej Tomczak, Michał Träger, Leszek Warmbier, Elżbieta Wasyłyk, Szymon Wiatr, Zdzisław Wiatr, Grzegorz Wnęk, Andrzej Wojciechowski, Artur Wyszecki, Piotr Zaporowicz, Grażyna Zielińska

Realizując tę wystawę organizatorzy i uczestnicy pragną uczcić beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, Jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. W artystycznych wypowiedziach i plastycznych znakach zaproszeni do udziału w wystawie twórcy obrazują Jego niezłomną postawę, osobiste przymioty oraz wyznawane i szerzone ogólnoludzkie wartości. Odnoszą się także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi „duchowego przywódcy narodu” trudnym czasie powojennej Polski i komunistycznego reżimu PRL-u. Pragniemy wrócić myślami do czasu Jasnogórskich Ślubów Narodu i Nowenny Tysiąclecia, wzbudzić refleksję dotyczącą owoców dokonanych aktów wiary, a zarazem przypomnieć stawiane Polakom przez Prymasa zadania i cele. Wystawa ma charakter „pielgrzymujący”. Będzie ona kolejno prezentowana w 12 galeriach i muzeach w Polsce nawiązujących do trasy i etapów uwięzienia Prymasa Polski oraz do zainicjowanej przez niego peregrynacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej. Premierowa odsłona wystawy odbędzie się we Włocławku, z którym Prymas Wyszyński był najdłużej związany jako absolwent Liceum Piusa X, alumn Wyższego Seminarium Duchownego, kapłan i wikariusz w Katedrze, profesor i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego. Podsumowaniem całego projektu będzie prezentacja wystawy w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, która była ostatnim miejscem posługi i ziemskiego „pielgrzymowania” Prymasa Wyszyńskiego. Mirosława Rochecka

Organizatorem wystawy jest Duszparterstwo Środowisk Twórczych w Toruniu, a współorganizatorem Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Wystawa odbywa się pod patronatem organizacyjnym dr hab. Joanny Kucharzewskiej, prof. UMK - Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz prof. dr. hab. Wojciecha Cichosza – Dziekana Wydziału Teologicznego UMK. Patronat honorowy objęli: JE ks. bp. Michał Janocha – Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP oraz JE ks. bp. Krzysztof Wętkowski - Biskup Włocławski.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.