Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA TORWIRTA ZA ROK 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie z nagrodzonej pracy magisterskiej Joanny Gorzałczany, przedstawiające lico obrazu w świetle rozproszonym po przeprowadzonym postępowaniu konserwatorskim, w ramie muzealnej.

W styczniu 2022 r. przyznano nagrody dla dyplomantów z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.

Nagrodami im. doc. Leonarda Torwirta uhonorowano 5 dyplomantek. Nagrody otrzymały:

- Dorota Czerko za pracę konserwatorsko-artystyczną "Dziesięć XIX-wiecznych wielkoformatowych oprawnych fotografii na podłożu papierowym ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej" (promotor: dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK) oraz za pracę  teoretyczno-badawczą "Zabytkowe oprawne fotografie na podłożach papierowych w kolekcjach polskich muzeów biograficznych. Wstępne rozpoznanie konserwatorskie" (promotor: dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK)

- Małgorzata Garlicka za pracę konserwatorsko-artystyczną "Szafka w stylu Boulle (XIX w.) z Muzeum Narodowego w Lublinie" oraz pracę teoretyczno-badawczą "Implementacja lakierów akrylowych i akrylowo-uretanowych do imitacji szkliwa na cegłach oraz zeszkliwionego spieku cegieł zendrówek" (promotor: dr Aleksandra Gralińska-Grubecka)

- Joanna Gorzałczany za pracę konserwatorsko-artystyczną "Obraz Epitafium, Józef Szajna 1966 r., Muzeum Narodowe w Krakowie" (promotor: dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Opracowanie metodyki interpretacji nieinwazyjnych badań zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów na podłożu płóciennym za pomocą przenośnego spektrometru XRF" (promotor: dr hab. Mirosław Wachowiak, prof. UMK)

- Justyna Lewandowska za pracę konserwatorsko-artystyczną "Prace konserwatorskie i restauratorskie wraz z dokumentacją przy osiemnastowiecznej, drewnianej rzeźbie świętego Franciszka z Asyżu z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu" (promotor: dr Kinga Szczepińska) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Technologia i technika temperowego malarstwa ikonowego" (promotor: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik)

- Aleksandra Joanna Młynarska za pracę konserwatorsko-artystyczną "Prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z dokumentacją przy feretronie z obrazem ze sceną Zwiastowania i płaskorzeźbą z Hostią w kielichu, 3 ćw. XIX w., z kościoła śś. Piotra i Pawła w Chełmnie" (promotor: dr Kinga Szczepińska) oraz pracę teoretyczno-badawczą "Palety i pędzle w polskich zbiorach muzealnych a historia utensyliów malarskich w sztuce europejskiej" (promotor: prof. dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik).

Dodatkowo przyznano 9 wyróżnień im. doc. Leonarda Torwirta, które otrzymali: Kamila Bucior, Piotr Cieślewicz, Natalia Dulska, Maria Juszkiewicz, Maria Kola, Daria Maciąg, Wiktoria Magnucka, Dominika Piekarska, Emilia Wiśniewska oraz 2 nominacje do nagrody dla Marii Kamińskiej-Binnebesel i Magdaleny Markowicz.

Wszystkim nagrodzonym i ich promotorom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że z wybranymi obiektami zabytkowymi poddanymi konserwacji, dokumentacją z nagrodzonych prac dyplomowych oraz najlepszymi kopiami wykonanymi w trakcie studiów, można zapoznać się na trwającej wystawie DYPLOM 2021. Zapraszamy do 20 lutego 2022 r. do Centrum Sztuki "Znaki Czasu" w Toruniu.

pozostałe wiadomości