Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

MEDAL JANUSZA BOGUCKIEGO DLA ALICJI GŁOWANI

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Szymon Chyliński

Medal Janusza Boguckiego za rok akademicki 2020/2021, przyznawany przez radę programową kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna za najlepszy na kierunku dyplom artystyczny i pracę teoretyczną otrzymała  mgr Alicja Głowania (spec. rysunek mediów) za obiekt z dźwiękiem pt. "Synkretyczne rozmowy we/wnętrzne" przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Szarego. GRATULUJEMY!

Otwierając każdą z szuflad, wysłuchać można wierszy autorstwa artystki. Jak sama pisze: Przy białej ścianie stoi biała szafka, a gdy otworzysz którąś z szuflad, jak biała karta pokrywa się atramentem ze słów. Szuflady to przestrzeń i miejsce na odrębne historie, zamknięte w jednym, organicznym tworze. To całkiem proste, skrywa się tutaj pewna ambiwalencja. Otwierania się i zamykania na to, co eksponowane i to, co skryte. Na uzewnętrznienie się w chowaniu. Ten pozornie użytkowy przedmiot każe spojrzeć na siebie jednak nieco inaczej. Obiekt ten odbiega od pewnej normy, jak te słowa wypowiedziane, rozbieżności we wnętrzu.

Ten ciekawy obiekt można oglądać (i poetyckiego przekazu artystki wysłuchać) do 20 lutego 2022 r. na wystawie DYPLOM 2021 w Centrum Sztuki "Znaki Czasu" w Toruniu. Zapraszamy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.