Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

SZATNIA 12. MONIKA SZPENER

Zdjęcie ilustracyjne

Niemiejsce zaprasza na wystawę z cyklu Szatnia.
NIE PATRZEĆ - Monika Szpener
31.01.2022-25.02.2022

Możliwość oglądania wystawy codziennie pomiędzy 8.00 a 18.00 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32.

Wszystkie wcześniejsze wystawy można obejrzeć na https://szatnia.online/

Neon NIE PATRZEĆ jest częścią szerszego cyklu prac odnoszących się do sposobu postrzegania i interpretacji wrażeń zmysłowych w ich najbardziej podstawowym odbiorze. Do tego cyklu należą jeszcze dwie prace: Nie dotykać oraz Nie rzucać. Pierwsza z nich jest efemerycznym napisem „nie dotykać”, narysowanym palcem na powierzchni blejtramu pokrytej sypkim gipsem, natomiast druga z nich jest rozbudowana instalacją rzeźbiarską, wykorzystującą wypreparowany kontekst galerii typu white cube, która stanowi dla projektu pudełko, opakowanie na sztukę. Sam zakaz „nie rzucać” staje się czystą formą pozbawioną siły oddziaływania. Jest to komunikat unieważniony, który niczego już nie zabrania i do niczego nie zachęca.

Cykl stanowi grę z odbiorcą operującą na sprzeczności między komunikatem werbalnym a sensualnym, angażującą istotne dla mnie konteksty: galerii i statusu sztuki, społeczeństwa konsumenckiego oraz wzmagających się antagonizmów w sferze społeczno-politycznej. W pracy Nie dotykać czysta biel i delikatność materiału ma wyzwalać automatyczne reakcje haptyczne. Subtelna struktura obiektu paradoksalnie zachęca do wyciągnięcia ku niemu dłoni. Rekompensata potrzeby dotykania zmienia jednak charakter pracy. Każdy dotyk doprowadza stopniowo do zaburzenia treści i ostatecznie wymazania zakazu. Sytuacja ta może wyzwolić poczucie winy z powodu zniszczenia dzieła sztuki, tym bardziej że dzieje się to w galerii, w której – zgodnie z obowiązującymi schematami zachowań – niczego nie powinno się dotykać, ale w warstwie symbolicznej jest zwycięstwem spontaniczności, cielesności, zmysłowości nad intelektem, prawem i konwencją. W pracy NIE PATRZEĆ neon z jeszcze większą siłą angażuje spojrzenie. W tym zakazie wytrwać jest jeszcze trudniej, tym bardziej gdy weźmiemy pod uwagę jego historyczną funkcję. Neon jest formą reklamy zewnętrznej. Zakaz patrzenia został więc wyrażony tutaj w medium, które konotuje z konsumenckim pożądaniem. Neon pragnie uwagi widza po to tylko, aby jej zaprzeczyć, stając się konsumpcją zakazu konsumowania.

W swojej twórczości każdorazowo wybieram inną (często diametralnie odmienną) przestrzeń realizacji dzieła, a praca jest odpowiedzią bądź komentarzem na specyfikę danego miejsca i czasu. Sedno rozumienia i tworzenia przez mnie sztuki wynika z procesu doświadczania. Nie determinuje mnie żaden manifest programowy. Wychodzę z założenia, że każdy z nas przeżywa życie na własny indywidualny sposób, a w toku życia tworzy własne specyficzne wzorce myślowe. W związku z tym jestem przeciwna wydawaniu jednoznacznych osądów czy ocen, także w sztuce. Moim celem jest dać odbiorcy jedynie asumpt do jego intymnych refleksji i własnych interpretacji. Sztuki plastyczne są najbliższą mi formą wypowiedzi i oddziałują na mnie najsilniej, dlatego szczególną uwagę w każdej pracy przykładam do aspektu wizualnego. Interesuje mnie w nim to, co ujawnia się przy pierwszym kontakcie, w bezpośrednim doświadczeniu, jeszcze przed organizującym je pojęciowo działaniem języka i kultury. Stąd źródłem moich realizacji, niezależnie od tego, jak mocno wchodzą w dyskursy kulturowe, jest subiektywny, osobisty i sensualny stosunek do rzeczywistości. Manualny kontakt z materią jest dla mnie sposobem myślenia, a forma instalacji artystycznej sposobem na projekcję myśli. Monika Szpener

Monika Szpener - zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi, tworząc interdyscyplinarne instalacje, obiekty czy prace typu site-specific i re-design. Zrealizowała szereg dedykowanych projektów artystycznych dla podmiotów prywatnych jak i we współpracy z instytucjami kultury. Pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pomysłodawczyni oraz kuratorka Remondis Art Corner w Szczecinie, miejsca w przestrzeni publicznej gdzie realizowane były monumentalne obiekty rzeźbiarskie. Od 2017 kuratorka Galerii Jedna/Druga w Szczecinie. www.szpener.pl

pozostałe wiadomości