Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYKŁAD ON-LINE JA/INNEGO "JĘZYK I NARRACJE RANIĄ..."

Zdjęcie ilustracyjne

JA/INNEGO
"Język i narracje ranią. O wyzwaniach komunikacji międzykulturowej."

Z Margaret Amaką Ohią-Nowak rozmawiają Anna Kalwajtys i Dorota Chilińska.

Kuratorki cyklu Ja/Innego: dr Dorota Chilińska, dr Katarzyna Lewandowska

Zapraszamy do oglądania kolejnej części cyklu rozmów/wykładów w ramach programu Ja/Innego. Tym razem bardzo ciekawa rozmowa z trenerką antydyskryminacyjną naukowo zajmującą się przejawami rasizmu w języku polskim - Margaret Amaką Ohią-Nowak.

Wykład on-line dostępny na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=VmWMQEGS2LM

JA/INNEGO to program kuratorski, który rozpoczął się na początku 2021 roku. Jest to cykl wydarzeń odbywających się w Galerii S Wydziału Sztuk Pięknych UMK, mających na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wypowiedzi osób studiujących, wykładowczyń i wykładowców oraz artystek i artystów realizujących prace, które dotyczą wszelkich form wykluczenia. Tematem, na którym chcemy się skupić w sposób szczególny jest figura INNEGO, rozpoznawana w różnych kontekstach. Naszym celem jest rozbrojenie stereotypów oraz stworzenie platformy dialogu z udziałem nie tylko twórczyń i twórców, ale również naukowczyń i naukowców badających ten obszar. Od dłuższego czasu obserwujemy silne zainteresowanie tematyką wykluczenia, które przejawia się w niebezpiecznych postawach homofobicznych, rasistowskich, antysemickich. Osoby, które tworzą, mają bardzo silną potrzebę krytycznego komentarza wobec takiej rzeczywistości i takich zachowań. Zależy nam na działaniach angażujących przede wszystkim osoby studiujące na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ale również studentki i studentów z innych uczelni artystycznych, m.in. z ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi. Działania JA/INNEGO będą przede wszystkim programem edukacyjnym, skupionym na rozwijaniu świadomości, języka i kultury społecznej, troski o INNEGO w rozumieniu skomplikowanych zjawisk związanych z płciowością, narodowością, religią itp.

Dr Margaret Amaka Ohia-Nowak (ur. 1983) – językoznawczyni i kulturoznawczyni. Trenerka kompetencji międzykulturowych. Trenerka antydyskryminacyjna. Certyfikowana Trenerka FRIS®. Prowadzi firmę szkoleniowej kształcącą w zakresie komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i empatycznej. Obroniła doktorat pt. Przejawy rasizmu w polszczyźnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka scenariuszy lekcji, materiałów edukacyjnych i publikacji naukowych o tematyce międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i globalnej.

Dr Anna Kalwajtys (ur. 1979) – w 2005 roku ukończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 2007 intermedia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2006 roku studiowała na Wydziale Animacji i Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu. W 2015 uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych. Artystka wizualna i performerka. Jej akcje odnoszą się do kwestii cielesności i biologiczności człowieka, procesu budowania kulturowej tożsamości, wykluczenia słabszych jednostek ze społeczeństwa, granicznych sytuacji egzystencjalnych.

Dr Dorota Chilińska (ur. 1975) – artystka multimedialna, aktywistka i feministka. Tworzy instalacje wideo, fotografie, zajmuje się również filmem artystycznym i dokumentalnym. Studia ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowni Wojciecha Bruszewskiego. Obecnie prowadzi pracownię multimediów na macierzystej uczelni. Od wielu lat prowadzi działalność kuratorską – wraz z krytyczką sztuki Katarzyną Lewandowską zrealizowała m.in. projekty: „Młode”, „Rebelle” , „Siostra Ziemia”, "Ja/Innego" . W swojej twórczości oraz działalności promującej sztukę podkreśla wartość współpracy, otwartość na Innego i aktywizm.

pozostałe wiadomości