Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WROCŁAW. WYSTAWA POKONKURSOWA NAGRODZONYCH DYPLOMÓW Z KONSERWACJI

Zdjęcie ilustracyjne
Praca Anny Kusz po konserwacji

Wystawa pokonkursowa "Najlepsze Dyplomy na Kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce" we Wrocławiu

Na wystawie prezentowane są wybrane realizacje dyplomowe absolwentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze wszystkich uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku, w ramach jednolitych studiów magisterskich, w tym z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miejsce wystawy: Galeria Neon, ASP, Wrocław, ul. Traugutta 19/21.

Czas trwania: 16.12-7.01.2022, możliwość zwiedzania w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.

Wernisaż: 16.12.2021, godz. 15.00.

Zobaczymy dyplomy absolwentek naszego Wydziału:

- Zuzanny Jarmulskiej: "XVII-wieczny Krucyfiks z ołtarza epitafijnego Jana Zawadzkiego z kościoła św. Wawrzyńca w Ryńsku", wykonany pod kierunkiem dra hab. Piotra Niemcewicza, prof. UMK

- Izabeli Klawińskiej: "Tablica relikwiarzowa A427 z opactwa ss. Benedyktynek Lwowskich w Krzeszowie z XVIII w.", wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej

- Elizy Pobóg Ruszkowskiej: "Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie pt. „Fryderyk II Wielki” autora nieznanego, 3 ćw. XVIII w. z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie" , wykonany pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud prof. UMK oraz "Rekonstrukcja modelunku malarskiego według traktatu Rogera de Pilesa", wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik

- Anny Kusz: "Konserwacja i restauracja obrazu autorstwa Adama Marczyńskiego Refleksy zmienne 50, 1971 r.”, wykonany pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Markowskiego.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP Wrocław, jednym z kuratorów pomocniczych pracownik naszego Wydziału: dr hab. Sławomir Kamiński, prof. UMK.

Otwarciu wystawy towarzyszyły wykłady. Wykład pt. "Architektura Pekinu – ochrona zabytków czy nowoczesność?" wygłosiła Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK - dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK.

Więcej: https://www.facebook.com/KiRCiSz/photos/a.155675691831176/1030254747706595/

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.