Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

KONFERENCJA "ZABYTKI MULTITECHNOLOGICZNE - BADANIA, KONSERWACJA, EKSPOZYCJA"

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja". Online, 14-15 XII 2021 r.

Więcej o konferencji: http://www.zkpis.umk.pl/?konferencja%202020,326

Problematyka konferencji związana jest z zagadnieniami dotyczącymi badań, konserwacji i ekspozycji zabytków multitechnologicznych.

W praktyce termin ten odnosi się do szerokiej grupy przedmiotów dziedzictwa kulturowego począwszy od kodeksów, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej,  zabytków etnograficznych, dzieł sztuki współczesnej, itp.
Zabytki te złożone z wielu różnych materiałów, często oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, posiadające nierzadko rozbudowaną, skomplikowaną formę, wymagają wielodyscyplinarnej wiedzy, modyfikacji metodyki badań oraz prac konserwatorskich. Pragniemy zachęcić do szerokiej wymiany doświadczeń zarówno środowiska konserwatorów praktyków, opiekunów kolekcji jak i osób specjalizujących się w badaniach zabytków w dziedzinie sztuki oraz  nauk humanistycznych i ścisłych.

Zagadnieniom chcielibyśmy przyjrzeć się w kilku aspektach:
1. Problematyka badań zabytków multitechnologicznych wykorzystujących wiedzę z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych.
2. Możliwości i standardy dokumentacji zabytków prowadzonej zarówno podczas prac konserwatorskich jak i na potrzeby inwentaryzacji zasobów muzealnych.
3. Doświadczenia w zakresie metod konserwacji w tym szczególnie rozwiązania umożliwiające prowadzenie prac przy materiałach wymagających odmiennych procesów konserwatorskich, szczególnie bez możliwości ich odłączenia.
4. Istniejące problemy i ich rozwiązania w Państwa instytucjach w zakresie ustalania sposobów bezpiecznego przechowywania tego typu zabytków (w tym opieka profilaktyczna, zasady przemieszczania zabytków, monitorowanie stanu zachowania, zabezpieczenia na czas transportu).
5. Możliwości i ograniczenia w ekspozycji obiektów.

pozostałe wiadomości