Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

SZATNIA 10. JAKUB WAWRZAK

Zdjęcie ilustracyjne

Niemiejsce zaprasza na kolejną wystawę z cyklu Szatnia.
OAZA 2 - Jakub Wawrzak
do 17.12.2021

Koordynacja i realizacja wystawy: Maciej Kwietnicki

Możliwość oglądania wystawy codziennie pomiędzy 8.00 a 18.00 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32.

Wszystkie wcześniejsze wystawy można obejrzeć na https://szatnia.online/

Jednym z impulsów, które skłoniły mnie do stworzenia wieloelementowej realizacji zatytułowanej „Oaza” była notatka sporządzona w 2010 roku przez australijską dziennikarkę prasową Joe Chandler. W intrygującym tekście autorka daje wyraz emocjom, które towarzyszyły jej podczas pobytu w polsko-radzieckiej Stacji Polarnej im. A. B. Dobrowolskiego (daw. „Oaza”), położonej w Oazie Bungera na Antarktydzie. Zainspirowany tym tekstem stworzyłem archiwum obejmujące rożnego rodzaju materiały na temat polskich wypraw polarnych z lat 1958 – 1979. Wnikliwe poszukiwanie informacji pomogło m.in. ustalić chronologię zdarzeń oraz przyczyny opuszczenia placówki przez kolejne ekspedycje. Dzienniki polskich naukowców wypełnione są osobistymi refleksjami. Ukazują to samo miejsce w zupełnie inny sposób. Niewinna górska sceneria przeistacza się w posępną kamienistą pustynię. W innym ujęciu staje się „białym piekłem”, z którego być może nie ma już powrotu. Sugestywne opisy mogą przywodzić na myśl legendarne ekspedycje Shackletona, Scotta, Amundsena czy Franklina. Makiety stworzone na podstawie fotografii, map i zdjęć satelitarnych stały się niezwykle użytecznym narzędziem pracy. Poprzez stymulację zmysłów dawały poczucie ciągłości doświadczeń – „wrażenie uczestnictwa”. Niewielki skrawek Białego Lądu zyskał nową techniczną reprezentację w formie przestrzennych modeli wykonanych przy użyciu cyfrowych narzędzi pracy i frezarki CNC. Było to symboliczne odkodowanie rzeczywistości zaszyfrowanej w fotografiach wykonanych przez polskich podróżników. Dzięki miniaturowej rekonstrukcji miejsca mogłem ponownie opowiedzieć historię „Oazy” przy pomocy własnej, fotograficznej narracji. Jakub Wawrzak

Jakub Wawrzak - absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK, specjalność Intermedia i Multimedia. W latach 2014-2017 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuk Wizualnych UTP w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK (Katedra Grafiki, Pracownia Grafiki Multimedialnej). Jego działalność artystyczna związana jest głównie z fotografią, filmem, realizacjami interdyscyplinarnymi oraz grafiką użytkową. W twórczości artystyczno-badawczej przygląda się m.in. fenomenowi recepcji dioramy. Opisując swoje realizacje przywołuje zjawiska takie jak rzeczywistość transrealna, obrazy wirtualne, imitacja, mit.

pozostałe wiadomości