Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

TRAVELING GALLERY Z UDZIAŁEM TORUŃSKICH GRAFIKÓW

Zdjęcie ilustracyjne

Wśród 58 artystów zaproszonych do udziału w projekcie wystawienniczym "Traveling Gallery: Self-Portraits - Postcards from Poland / Galeria Podróżna: Autoportrety - Pocztówki z Polski", znalazło się dwóch wykładowców toruńskiej Katedry Grafiki: dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK i dr hab. Marek Zajko, prof. UMK. Serdecznie gratulujemy!

Aktualnie wystawę można oglądać w Galerii XS Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach przy ul. Podklasztornej 117. Finisaż online - panel dyskusyjny artystów i zaproszonych kuratorów, krytyków sztuki odbędzie się 17.11.2021 r. o godz. 18.00 na platformie MS Teams, a stacjonarny finisaż 18.11.2021 r.
Wystawa towarzyszy 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, International Academy of Printmaking in Intermedia Space INTERgraphis Kielce 2022 oraz konferencji PUERTOGRAFICO San Juan 2023 organizowanej przez University of Puerto Rico and Museo de Las América, San Juan, Portoryko.
 
Temat projektu wiąże się z Polską jako miejscem życia i pracy artysty, rozumianym zarówno w kategoriach przestrzeni krajobrazowej, społeczno-kulturowej czy historycznej, jak i stanowiącej tło działalności konstytuującej postawę twórczą. To z jednej strony wystawa będąca próbą zbudowania obrazu polskiej grafiki współczesnej, zbadania wrażliwości współczesnych artystów, ich otwarcia na otaczające środowisko, przemian, w których uczestniczą lub których są świadkami; z drugiej strony to hybryda - quasi instytucja, galeria walizkowa otwierająca się na odbiorcę, m.in. poprzez organizację kolejnych prezentacji poza oficjalnymi miejscami sztuki, np. w lokalnych ośrodkach kultury, placówkach szkolno-wychowawczych, z towarzyszącym im programem edukacyjnym. Ekspozycja opiera się na pracach małoformatowych, mobilnych, pozwalających na łatwe przemieszczanie projektu
 
Więcej informacji o konkursie:
https://asp.waw.pl/2021/10/27/galeria-podrozna-autoportrety-pocztowki-z-polski/
oraz na stronie i portalach społecznościowych Katedry Grafiki:

pozostałe wiadomości