Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Z TYTUŁEM NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA WYDZIAŁU

Zdjęcie ilustracyjne

Z przyjemnością informujemy, że najlepszą absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych w roku akademickim 2020/2021 została pani mgr Daria Agnieszka Maciąg – absolwentka kierunku: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Pani Daria Maciąg brała udział w 15 wystawach i konkursach artystycznych, prowadziła działalność konserwatorską również poza programem studiów, aktywnie działała w Kole Naukowym Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, realizując projekty naukowe i konserwatorsko-artystyczne, brała czynny udział w konferencjach i szkoleniach, jest autorką artykułów i rozdziału w monografii. Jej aktywność była doceniona przyznanymi stypendiami i nagrodami. Gratulujemy!

pozostałe wiadomości