Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

GRANT INSTYTUTU POLONIKA - NASZE STUDENTKI W MUZEUM W RAPPERSWILU

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach realizowanego w bieżącym roku przez Muzeum Polskie w Rapperswilu grantu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”, do szwajcarskiego Muzeum przyjechały cztery wolontariuszki – studentki kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Klaudia Malajka, Julia Twardowska, Julia Lubczyńska, Anna Kopania. Studentki odbywają naukę w Katedrze Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry.

W miesiącach sierpień-wrzesień studentki wspierały muzealny zespół w inwentaryzowaniu bogatej kolekcji grafiki. Ich głównym zadaniem było zebranie w bazie elektronicznej zbiorów Muzeum (w programie MuseumPlus) informacji na temat jednej z najcenniejszych i największych kolekcji grafik Muzeum – kolekcji Romana Umiastowskiego z Londynu.

Za organizację stażu odpowiedzialna była p. Anna Buchmann, Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Opiekę merytoryczną nad realizacją programu i przyuczeniem praktykantek sprawowała p. Anna Tomczak, kurator Muzeum. Za rekrutację i organizację po stronie polskiej odpowiadała prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych.

Program „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat“ nastawione jest na wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, a także zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w kraju i za granicą w zakresie poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.