Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

GRANT INSTYTUTU POLONIKA - NASZE STUDENTKI W MUZEUM W RAPPERSWILU

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach realizowanego w bieżącym roku przez Muzeum Polskie w Rapperswilu grantu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”, do szwajcarskiego Muzeum przyjechały cztery wolontariuszki – studentki kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Klaudia Malajka, Julia Twardowska, Julia Lubczyńska, Anna Kopania. Studentki odbywają naukę w Katedrze Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz w Katedrze Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry.

W miesiącach sierpień-wrzesień studentki wspierały muzealny zespół w inwentaryzowaniu bogatej kolekcji grafiki. Ich głównym zadaniem było zebranie w bazie elektronicznej zbiorów Muzeum (w programie MuseumPlus) informacji na temat jednej z najcenniejszych i największych kolekcji grafik Muzeum – kolekcji Romana Umiastowskiego z Londynu.

Za organizację stażu odpowiedzialna była p. Anna Buchmann, Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Opiekę merytoryczną nad realizacją programu i przyuczeniem praktykantek sprawowała p. Anna Tomczak, kurator Muzeum. Za rekrutację i organizację po stronie polskiej odpowiadała prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Katedry Technologii i Technik Sztuk Plastycznych.

Program „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat“ nastawione jest na wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem, jako elementu dziedzictwa europejskiego i światowego, a także zaangażowanie wolontariuszy do wykonywania zadań aktywizujących społeczności lokalne w kraju i za granicą w zakresie poznawania i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć