Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

PRACE KONSERWATORSKIE NA JASNEJ GÓRZE

Zdjęcie ilustracyjne

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach z przedstawieniami scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego na Jasnej Górze

Po przerwie spowodowanej pandemią, w ramach ćwiczeń terenowych wznowione zostały  prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach z XVII/XVIII wieku z przedstawieniami scen z życia i kultu błogosławionego Stanisława Oporowskiego.  Zdobią one boazerie korytarza łączącego Kaplicę Matki Boskiej z Refektarzem na Jasnej Górze. Prace realizowane są pod kierunkiem dra hab. Jacka Stachery, prof. UMK przez studentów III roku – Olivię Wrześniewską, Maję Moraczewską, Weronikę Skreczko i Paulę Rumin. Działania studentów spotykają się z uznaniem Ojców Paulinów oraz licznych pielgrzymów z całego świata.

pozostałe wiadomości