Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

WYSOKO PUNKTOWANA PUBLIKACJA PROF. T. WAŻNEGO

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał stypendia za najwyżej punktowane publikacje (za okres do 1 lipca 2021 r.). Wśród 55 publikacji z afiliacją z UMK jest artykuł współautorstwa prof. dra hab. Tomasza Ważnego pt. „The Suceava oak chronology: a new 804 years long tree ring chronology bridging the gap between central and south Europe”, opublikowany w czasopiśmie „Dendrochronologia”, Vol. 68, 2021 (DOI: 10.1016/j.dendro.2021.125856), za kóry przyznano 100 pkt. Współautorami publikacji są: Roibu Cătălin Constantin, Crivellaro Alan, Mursa Andrei, Chiriloaei Francisca, Ştirbu Marian Ionut, Popa Ionel.

pozostałe wiadomości