Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

ul. Sienkiewicza 30/32

zdjęcie nagłówkowe

Dyscyplina Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Wysoko punktowane publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnich zestawieniach z kwietnia i maja tego roku zostały uwzględnione 183 publikacje z afiliacją z UMK, w tym 3 z naszego Wydziału.

Wyróżnione publikacje za 140 pkt.:

  • Dr Teresa Kurkiewicz (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Technical examination of Liu Kang's Paris and Shanghai painting supports (1929-1937)", czasopismo "Heritage Science";
  • Dr Teresa Kurkiewicz (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Examination of painting technique and materials of Liu Kang's Seafood and hidden self-portrait", czasopismo "International Journal of Conservation Science";

 Wyróżniona publikacja za 100 pkt.:

  • Dr Marta Chylińska (100%) z Wydziału Sztuk Pięknych - "Corona charging of isotactic-polypropylene composites", czasopismo "Polymers".

pozostałe wiadomości